fbpx
Portal Branży Ogrodniczej

Szkodnik Twój Wróg

Tekst: Dr Janusz Mazurek
Wirtualna Klinika Roślin
www.klinikaroslin.com

 

Przejście od ciężkich warunków zimowych do wzmożonej wegetacji stanowi dla roślin trudny etap, który skutkować może osłabioną odpornością. W jaki sposób uniknąć negatywnych skutków żerowania szkodników? Najbardziej jaskrawym przykładem na niekorzystne działanie szkodników jest mszyca świerkowa zielona zasiedlająca igły świerków w marcu i w kwietniu. Jeżeli liczebność tego szkodnika nie zostanie skutecznie ograniczona do kwietnia, może być on przyczyną ogołocenia świerków z igieł i w okresie silnej gradacji stanowić jeden z ważniejszych organizmów ograniczających walory ozdobne świerków (w szczególności świerków kłujących). Szczęśliwie gatunek ten pojawia się najczęściej, kiedy temperatura w okresie zimowym nie spada poniżej 8st. C, więc po zimie 2009/2010 prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest dość znikome.

 

Bawełnice i miodownice

 

Nieco inaczej wygląda sprawa z pozostałymi mszycami, takimi jak bawełnice czy miodownice. Przy zwalczaniu wszelkich mszyc należy kierować się zasadą: im wcześniej, tym skuteczniej. Rozpatrując asortyment dostępnych insektycydów w pierwszej kolejności powinno się uwzględnić preparaty z grupy syntetycznych pyretroidów jak Karate Zeon 050 CS, Decis 2,5 EC, Polysect 003 EC. Stosowanie tych insektycydów w okresie wiosennym posiada tę zaletę, że wspomniane środki działają skutecznie w niższych temperaturach.

 

Ochojniki

 

Do szczególnych gatunków szkodników roślin iglastych należą te gatunki mszyc, które tworzą charakterystyczne galasy. Larwy mszyc, u podstawy pączków, zimują na młodych pędach świerków. Wraz z nastaniem wiosny, pod koniec kwietnia lub na początku tego miesiąca (w zależności od warunków zimowych i rejonu Polski), larwy wznawiają swój rozwój. Najpierw wysysają pąki, a potem przystępują do składania jaj. Odżywiając się pąkami, mszyca wpuszcza do ich wnętrza ślinę, co stymuluje rozwijanie się wspomnianych galasów, które dają w przyszłości schronienie nowemu, rozwijającemu się pokoleniu mszyc. Należy więc zrobić wszystko, aby nie dopuścić do rozpoczęcia żerowania budzących się do życia po przezimowaniu larw. Właściwe zabiegi muszą zostać wykonane odpowiednio wcześnie. Pierwszą możliwość skutecznego działania oferują preparaty oparte na oleju parafi nowym jak Promanal 60 EC, który powoduje fizyczne „zaduszenie” mszyc. Można go używać już od jesieni do marca w stężeniu 2 proc. Aby jednak spełnił swoją rolę, musi zostać zastosowany przynajmniej w temp. 12 st. C. Promanal, jak również pozostałe środki olejowe (Paraoil 95 SC czy Treol 770 EC) z powodzeniem można stosować dodatkowo, wkrótce po pękaniu pąków jabłoni, do zwalczania różnych gatunków przędziorków.

Kolejnym skutecznym sposobem zwalczania ochojników na świerkach jest wykonanie oprysku na początku kwietnia, w temperaturze w granicach 15-18 st. C, preparatami z grupy tzw. syntetycznych pyretroidów: Polysect 003 EC, Karate Zeon 050 CS, Decis 2,5 EC. Stosowanie syntetycznych pyretroidów może być efektywne, ale jest obarczone pewnym ryzykiem. Są to bowiem środki o krótkim okresie aktywności, które działają na owady wyłącznie miejscowo, kontaktowo. Z jednej strony wymagają w miarę precyzyjnego ustalenia momentu zabiegu, a z drugiej mogą okazać się nie dość skuteczne z uwagi na słabszą możliwość dotarcia do ciała mszyc chronionych woskowym puchem, który wiosną gęsto zaczyna okrywać budzące się do życia larwy.

W takiej sytuacji najpewniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie preparatów układowych (krążących po roślinie wraz z jej sokami) zawierających imidachloprid, substancję aktywną z grupy tzw. neonikotynoidów. W momencie pisania tego artykułu oficjalną rejestrację ma preparat Pro Agro 100 SL (stosowany przez podlewanie). Neonikotynoidy to środki owadobójcze o działaniu żołądkowym, utrzymujące aktywność w długim okresie czasu (do ośmiu tygodni) i mało zależne od temperatury ich stosowania. Imidachloprid należy zastosować wcześnie, pod koniec marca lub na początku kwietnia, jeszcze przed terminem rozpoczęcia żerowania przez zimujące larwy.

 

Ekspozycja czyni cuda
Mirosław Macioch
Kierownik marketingu
Kwazar Corporation

Umiejętne ustawienie samego produktu wpływa pozytywnie na dobre relacje sprzedażowe. Logiczne ustawienie na półce jak również czytelny komunikat od sprzedawcy nie przeszkadza harmonijnie egzystować na półce różnym konkurencyjnym markom/produktom. Przeciwnie, pozwala na lepsze i szersze pokazanie klientowi segmentu produktowego (produktów z tej samej kategorii).
Klient musi łatwo i szybko znaleźć poszukiwany przez siebie produkt. Ważne, aby na półce znalazły się także materiały informacyjne nt. produktu lub inne materiały zwracające uwagę klienta.
Istotnym elementem w procesie decyzyjnym klienta jest informacja od sprzedawcy – a więc przeszkolenie personelu danego sklepu/punktu, jego wiedza nt. produktu to klucz do sukcesu. Istotne jest również, aby w bezpośrednim sąsiedztwie znajdował się asortyment komplementarny z produktem. W przypadku opryskiwaczy są to np. dodatkowe akcesoria, dysze, środki ochrony roślin, nawozy, rękawice, ochraniacze etc.

Przędziorki

 

Uciążliwym szkodnikiem spotykanym w wielu ogrodach na świerkach, daglezji czy jodle koreańskiej jest pajęczak – przędziorek sosnowiec. Skuteczne ograniczenie przędziorka sosnowca w momencie, kiedy wytworzy oprzęd, jest już niezbyt skuteczne. Stąd takiego znaczenia nabiera jego zwalczanie zaraz na początku rozwoju, bezpośrednio po wiosennym wylęgu larw z zimujących na pędach jaj. Wylęg ten ma miejsce w zależności od rejonu Polski od połowy kwietnia do końca maja. Zabiegi można wykonać przy użyciu preparatów z grupy pyretroidów jak: Polysect 003 EC, Karate Zeon 050 CS, Decis 2,5 EC. Należy się jednak liczyć z koniecznością wykonania większej ilości oprysków. Środki te skutecznie niszczą jedynie postacie dorosłe przędziorków i nie wywierają większego wpływu na larwy. Tymczasem przędziorki mają dość skomplikowany cykl życiowy i od jaja do postaci dorosłej przechodzą przez dwa stadia larwalne i dwa stadia tzw. nimfy. Okres wychodzenia larw z jaj jest rozciągnięty w czasie i w momencie wykonywania oprysków na igłach występuje zarówno część larw, jak i dorosłych pajęczaków. Najlepszym rozwiązaniem, które ogranicza konieczność wykonywania zbyt dużej liczby aplikacji, jest zastosowanie preparatów o takim spektrum działania, które umożliwia zwalczenie wszystkich stadiów rozwojowych przędziorków. Niestety, powszechnie stosowany w tym celu Magus 200 SC stracił swoją rejestrację do zwalczania przędziorków na roślinach ozdobnych.

 

Kwieciaki jabłkowce

 

Wiosna to również okres żerowania wielu szkodników występujących na drzewach owocowych. Do tych, które można spotkać najczęściej, należą żerujący na pąkach kwieciak jabłkowiec oraz miodówki (jabłoniowa i gruszowa), a następnie mszyce i zwójki liściowe. Na rynku hobbystycznym duże znaczenie w zwalczaniu tych owadów mają preparaty układowe, insektycydy o wydłużonym działaniu. Do takich środków należą Calypso 480 SC, Mospilan 60 SP czy Actara 25 WG. Szkodniki te można również zwalczać z powodzeniem popularnymi pyretroidami jak Karate Zeon 050 CS, Decis 2,5 EC czy Fastac 100 EC. W przypadku jednak preparatu Fastac należy zwrócić uwagę na konieczność bardziej precyzyjnego ustalenia terminu zabiegu, co dla amatorów może być pewnym utrudnieniem.

Polecamy

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.