20-lecie PIN

Największym wyzwaniem dla branży nasiennej w Polsce jest obecnie zwiększenie użycia kwalifikowanego materiału siewnego z 20 do 50% w ciągu 10 lat – powiedział dr Karol Marciniak, prezes Polskiej Izby Nasiennej podczas obchodów 20-lecia Polskiej Izby Nasiennej oraz 150-lecia polskiej hodowli i nasiennictwa, które odbyły się w Poznaniu 21 kwietnia pod patronatem „Biznesu Ogrodniczego”

Uroczyste spotkanie połączone z konferencją odbyło się w hotelu Novotel w Poznaniu. Uczestnicy obchodów mogli wysłuchać wystąpień m.in.: prof. Wojciecha Święcickiego – IGR PAN, Garlicha von Essen – ESA oraz doktora Karola Marciniaka, prezesa PIN. Polska Izba Nasienna praktycznie od początku istnienia jest członkiem międzynarodowych organizacji: European Seed Association oraz światowej federacji International Seed Federation. Członkostwo PIN w organizacjach międzynarodowych umożliwia wymianę informacji rynkowych oraz współpracę hodowlaną.

Obecnie plony w UE wzrastają o 2% na rok – znacznie wolniej w porównaniu z latami poprzednimi. – Dlatego przed branżą nasienną stoi ważne zadanie, aby sprostać rosnącym potrzebom żywnościowym świata – powiedział dr Garlich von Essen, sekretarz generalny European Seed Association (Europejskiego Stowarzyszenia Nasiennictwa). Wskazał także, że obecnie wzrost plonów możliwy jest albo dzięki zwiększeniu środków produkcji, albo poprawie ich jakości. Zwiększa się m.in. nawożenie, nawadnianie. Natomiast poprawa jakości dotyczy materiału siewnego – nowych odmian i wymiany nasion. Hodowla roślin w UE może w znacznym stopniu poprawić globalną podaż żywności, co pozwoli wykarmić dodatkowo 160 mln ludzi. – Hodowla roślin przyczyniła się do wzrostu PKB o ponad 14,5 mld euro w UE w ciągu ostatnich 15 lat. W przeliczaniu na osobę zatrudnioną w rolnictwie dało to od 2000 r wzrost dochodów o 7000 euro na rok dla  1,2 mln osób – powiedział dr von Essen.

Michael Keller, sekretarz generalny International Seed Federation podkreślił, że w ostatnich latach nastąpił znaczny postęp w zakresie wykorzystania materiału kwalifikowanego. – Nie tylko w Polsce odnotowano ich wzrost. Jest to tendencja światowa. Przykładowo, rynek nasienny w 1980 r. miał wartość 1,2 mld USD. W roku 2000: 3,5 mld USD, a obecnie ocenia się go na aż 12,8 mld USD – powiedział. Obecnie cele hodowli roślin, to według Michaela Kellera wyższe plony i dostarczanie rozwiązań dla odporności na choroby i szkodniki, a także tworzenie nowych cech odmian roślin, w tym zwiększenie tolerancji na stres środowiskowy i wzbogacenie lokalnych zasobów genetycznych.

– Tego typu spotkania, umożliwiające wymianę myśli, są bardzo ważne dla rozwoju całej branży. Konferencja dała nam szansę na przeprowadzenie rozmów z innymi przedstawicielami firm nasiennych i wymianę spostrzeżeń. Bardzo ciekawe były wystąpienia zaproszonych gości – podsumowuje Beata Skrętowska, dyrektor ds. handlu i marketingu PlantiCo.

Konferencję zakończyło wręczenie przez Polską Izbę Nasienną wyróżnień  –  Złotych Medali za Długoletnią Służbę, Odznak "Zasłużony dla Rolnictwa", Statuetek PIN dla Organizacji, Urzędów – współpracujących i wspierających rozwój branży  oraz Statuetki PIN dla działaczy  zasłużonych dla rozwoju samorządu nasiennego.            
    
      
Złote Medale za Długoletnią Służbę 
    
Prof. Iwona  Bartkowiak-Broda          
Adam Błochowiak       
Aldona Brocka 
Rajmund Bruski 
Mariola Siewierska        
Beata Skrętowska       
prof. Ewa Zimnoch-Guzowska      

Odznaki "Zasłużony dla Rolnictwa"      
Paweł Gała     
Paweł Kochański          
Grzegorz Piechowiak       
Tomasz Skorupski          

Statuetki PIN – Organizacje, Urzędy – współpracujące i wspierające rozwój branży     
MRiRW
GIORiN
IHAR     
COBORU            
ANR      
ISF         
ESA   
   
Statuetki PIN – działacze  zasłużeni dla rozwoju samorządu nasiennego            
 Prof. Karol Wojciech Duczmal             
Dr Karol Marciniak           
Leszek Chmielnicki    
Wojciech Błaszczak           
Dr Zdzisław Paszkiewicz       
Andrzej Szymański         
Roman Kostecki            
Paweł Dańczuk             
Stanisław Popiel  
Jerzy Telega 
 

REKLAMA
Kronen reklama

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: