22% VAT: czy to możliwe?

Nadal nie wiadomo, czy w przyszłym roku powróci stawka VAT w wysokości 22%. PKPP Lewiatan apeluje do Ministerstwa Finansów, aby szybko poinformowało podatników o swoich zamierzeniach

Pracodawcy zrzeszeni  w Polskiej Konfederacji Pracodawców Polskich w liście do wiceministra finansów Macieja Grabowskiego zaznaczają, że przedsiębiorcy nadal nie znają wysokości stawek VAT, jakie będą obowiązywały w 2014 r. Zgodnie z art. 146a ustawy o VAT obecne stawki obowiązują do 31 grudnia 2013 r. Jeżeli nie zostaną podjęte żadne prace legislacyjne, od 1 stycznia przyszłego roku powrócimy do niższych stawek 5-, 7- i 22%.
 

Wiedza o wysokości stawek VAT jest istotnym elementem prowadzenia i planowania działalności gospodarczej. To także czynnik cenotwórczy, uwzględniany w planach handlowych i finansowych przedsiębiorstw.
Dlatego PKPP Lewiatan apeluje o przedstawienie przez Ministerstwo Finansów projekcji wysokości stawek w 2014 r. oraz ewentualnych inicjatyw ustawodawczych w tym zakresie. Doświadczenia z roku 2011 r. wskazują, iż przygotowanie się od strony technicznej na zmiany stawek, musi w niektórych firmach rozpocząć się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Źródło: dlahandlu.pl
 

REKLAMA
SpogaGafa - Targi ogrodnicze