27 08 – 31 08 2010 r. Tendence 2010

28 08 – 29 08 2010 r.
XIX Giełda Ogrodniczo – Rolnicza
Miejsce: Koszalin, tereny przyległe do Hali Gwardia
Więcej informacji na stronie : www.targibaltyk.pl/kalendarz.html
 

REKLAMA
Kronen reklama