Forum podsumowuje sezon

– Sytuacja w branży ogrodniczej w naszym kraju jest znacznie lepsza niż w Europie Zachodniej, gdzie od kilku lat notowano spadki. To ciągle rynek z dużym potencjałem, zwłaszcza w sprzedaży materiału roślinnego – mówił Jarosław Olewicz, wiceprezes zarządu spółki Media Experts, wydawcy „Biznesu Ogrodniczego”. Prezentacja zatytułowana Perspektywy rozwoju branży ogrodniczej w Polsce i Europie otworzyła IV Forum Branży Ogrodniczej
 

Tekst: Michał Gradowski

Największe w Polsce spotkanie kadry zarządzającej rynkiem ogrodniczym przyciągnęło do Poznania rekordową liczbę uczestników. IV Forum Branży Ogrodniczej, które odbyło się 5 listopada w hotelu Mercure, było miejscem prezentacji najnowszych danych oraz platformą wymiany poglądów o aktualnej sytuacji na rynku i perspektywach na przyszłość. Podobnie jak w poprzednich latach, inauguracją Forum była prezentacja Jarosława Olewicza, wiceprezesa zarządu firmy Media Experts, podsumowująca sezon i przedstawiająca dane dotyczące rozwoju rynku.  

Rynek ogrodniczy w 2014 roku
Mijający sezon był bardzo udany dla całej branży, przede wszystkim ze względu na sprzyjającą pogodę – jedną z najcieplejszych wiosen w historii pomiarów meteorologicznych w Polsce oraz długą, pogodną jesień. Wiodący operatorzy na rynku ogrodniczym zanotowali dwucyfrowe wzrosty sprzedaży – mówił Jarosław Olewicz. – Ożywienie można było zauważyć także w handlu detalicznym, co przełożyło się na nastroje w branży – pozytywną ocenę kondycji ekonomicznej placówki ogrodniczej zadeklarowało 62% ankietowanych przez instytut Millward Brown, o 20% więcej niż w ubiegłym roku – dodawał. Prezes spółki Media Experts zwrócił też uwagę na ożywienie inwestycyjne na rynku ogrodniczym – w minionym roku sfinalizowano lub podjęto decyzję o realizacji wielu nowych inwestycji, a na rozbudowę bądź budowę nowego obiektu zdecydowali się właściciele co najmniej kilkunastu znaczących centrów ogrodniczych w Polsce.

Potencjał na Wschodzie

W kolejnej części prezentacji omawiane były najnowsze dane Euromonitor International. Według tego instytutu szacowana wartość rynku ogrodniczego w Polsce w 2014 roku to ponad 971 mln złotych. Prognozowany wzrost w sezonach 2013/2014 i 2014/2015 kształtuje się natomiast na poziomie 1,7-1,8 %. Wzrosty w Polsce są niższe niż w całej Europie Wschodniej, ale sytuacja w naszym kraju jest znacznie lepsza niż w Europie Zachodniej, gdzie od kilku lat notowano spadki. Jednak nawet w krajach, gdzie rynek ogrodniczy jest już rozwinięty, Euromonitor prognozuje nieznaczny wzrost w najbliższym sezonie.

Rezerwa w roślinach
Jarosław Olewicz wskazał także kategorie produktowe z największym potencjałem na polskim rynku. – W Europie Zachodniej sprzedaż roślin generuje 52,5% wartości obrotów dla całej kategorii Gardening, w Europie Wschodniej – 35%, w Polsce – poniżej 20%. Znaczna część materiału szkółkarskiego dostępnego na polskim rynku pochodzi z eksportu – wyjaśniał. Według danych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, największa część wartości importu – ok. 50%, przypada na drzewa i krzewy ozdobne. W ostatnich latach dynamicznie rośnie także import bylin. Najważniejszym polskim produktem szkółkarskim kierowanym na eksport są natomiast róże, choć między 2000 a 2010 rokiem zanotowano spadek łącznego udziału róż w całkowitej wartości eksportu z 59 do 23%. Ponadto w Polsce, w przeciwieństwie do Niemiec czy Holandii, wiele gospodarstw szkółkarskich prowadzi także sprzedaż detaliczną.

Profil konsumenta

W prezentacji przeanalizowano także profil konsumenta. Według prognoz Euromonitor International, branża ogrodnicza w Polsce będzie się rozwijać, bo rośnie liczba domów jednorodzinnych z ogrodami, polska gospodarka jest w miarę dobrej kondycji, coraz większym zainteresowaniem cieszą się też trendy wspierające sprzedaż asortymentu ogrodniczego, takie jak grow your own.
Według danych Eurostatu, już 52% Polaków mieszka w domach jednorodzinnych, w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców ten współczynnik wynosi 8,5%, ale na wsiach to aż 82%. Ważnym klientem na rynku ogrodniczym są także właściciele ogrodów działkowych. Według badań prof. Andrzeja Mizgajskiego z Zakładu Geografii Kompleksowej UAM w Poznaniu, Polska obok Niemiec i Austrii jest w ścisłej czołówce Europy pod względem wielkości ogrodów działkowych. Jest ich w naszym kraju 4,6 tys., podzielonych na ponad 966 tys. działek o łącznej powierzchni 43 tys. hektarów. – Średnie roczne wydatki polskich konsumentów na ogród ciągle są jednak ponad trzykrotnie niższe niż w takich krajach jak Niemcy, Francja czy Szwecja – podkreślał Jarosław Olewicz. W najnowszym Globalnym Raporcie Ogrodniczym 40% konsumentów zadeklarowało brak wiedzy lub niewielką wiedzę na temat ogrodów, dlatego do rozwoju sprzedaży można wykorzystać takie narzędzia, jak stymulowanie popytu poprzez edukację klientów.

REKLAMA
blank

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: