Hity w ogrodnictwie

 Instytut Kantar Millward Brown w październiku 2016 na zlecenie „Biznesu Ogrodniczego” przeprowadził badanie „Hity w ogrodnictwie”, które polegało na wskazaniu przez reprezentantów placówek handlowych produktów i marek posiadających duży potencjał biznesowy

 

 

Plebiscyt „Hity w ogrodnictwie” nie jest rankingiem sprzedaży, ale wskazuje na produkty i marki, które posiadają duży potencjał biznesowy z punktu widzenia reprezentantów placówek handlowych. Badanie było okazją do oceny produktów ogrodniczych przez osoby pracujące w centrach, sklepach i hurtowniach ogrodniczych, a więc mających styczność z bezpośrednimi klientami. Miało ono charakter business-to-business i przeprowadzone zostało metodą wywiadu telefonicznego CATI z osobami decyzyjnymi, odpowiedzialnymi za zatowarowanie na próbie 200 osób.

– Decydenci w placówkach zostali poproszeni, by wskazali najlepsze artykuły, produkty, marki lub producentów opierając się na swoich doświadczeniach zawodowych. Mieli za zadanie wziąć pod uwagę wszystkie aspekty ważne z profesjonalnego punktu widzenia. A zatem laureaci „Hitów w ogrodnictwie” mogą cieszyć się najwyższymi ocenami będącymi wypadkową zadowolenia klientów i atrakcyjności biznesowej z perspektywy sprzedawcy – mówi dr Izabella Anuszewska, research unit director Kantar Millward Brown.

Ocenie podlegało dziewięć kategorii produktowych:

1.     Nawozy

2.     Środki ochrony roślin

3.     Podłoża

4.     Nasiona, cebule, bulwy, kłącza

5.     Narzędzia ręczne

6.     Sprzęt zmechanizowany

7.     Donice i dekoracje

8.     Sadzonki roślin

9.     Nawodnienie

Każdy z badanych wskazywał maksymalnie trzy marki produktów z danej kategorii, którymi handel jest najkorzystniejszy z punktu widzenia biznesowego jego placówki. Ankieter klasyfikował spontaniczne odpowiedzi respondenta, nawet jeśli ten wymienił tylko jeden człon z danej nazwy lub jeśli podał ją w niedokładnym brzmieniu. Jeśli respondent podawał nazwę, której ankieter nie miał na swojej liście – była ona dokładnie zapisywana i kodowana na etapie analiz. W przypadku respondentów, którzy twierdzili, że nie potrafią sobie przypomnieć konkretnych marek – ankieterzy odczytywali w losowej kolejności nazwy producentów / marek z listy. Oczywiście gotowi byli także do zanotowania ewentualnych dodatkowych pozycji spoza wykazu, jeśli badany by je sobie przypomniał. – Respondenci wypowiadali się tylko o tych kategoriach, które są dostępne w ich sklepach. Okazuje się, że średnio w placówce jest to 7 kategorii z 9 podlegających ocenie, stosunkowo najrzadziej wskazywano sprzęt zmechanizowany – podsumowuje dr Izabella Anuszewska.

W wielu kategoriach dystans pomiędzy kolejnymi markami nie był duży i trudno mówić o jednoznacznym liderze. Jednak w niektórych udało się wyłonić niekwestionowanych zwycięzców, wskazywanych przez ponad połowę wszystkich badanych. Należą do nich:

 

1.      Narzędzia ręczne, gdzie 64% głosów należy do Fiskars

2.      Nawadnianie z firmą Cellfast jako liderem (57% wskazań)

3.      Środki ochrony roślin, gdzie na zwycięską firmę Agrecol zagłosowało 57% badanych

4.      Donice, dekoracje: 56% głosów oddanych na produkty firmy Lamela

 

 

 

W pozostałych kategoriach najwięcej wskazań otrzymały:

Nawozy: Agrecol – 40%

Podłoża: Kronen – 40%

Nasiona, cebule, bulwy, kłącza: W. Legutko – 43%

Sprzęt zmechanizowany: Stiga – 42%

 

 

REKLAMA
blank

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: