Hortico celuje w 95 mln

Prognozy finansowe Grupy Kapitałowej Hortico na 2015 r. zakładają wypracowanie ponad 95 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz osiągnięcie 5,43 mln zł zysku netto

Spółka Hortico zakończyła 2014 r. zyskiem netto na poziomie skonsolidowanym w kwocie 3,77 mln zł oraz przychodami sięgającymi ponad 80 mln zł. W 2013 r. Hortico zanotowało 1,69 mln zł zysku netto, a sprzedaż wyniosła 59,39 mln zł.
Miniony rok okazał się dla spółki niezwykle udany. Poza poprawą wyników finansowych i wzrostem rentowności, udało jej się wygrać przetarg na nabycie Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim w upadłości likwidacyjnej.

– Wyniki finansowe spółki w 2014 r. należą do najlepszych w całej naszej historii i potwierdzają, że podejmowane przez nas działania w zakresie rozwoju Grupy Kapitałowej są słuszne. Wysoka dynamika wzrostu sprzedaży, a także osiąganie wyższych rentowności, pozwoliło nam zdecydowanie poprawić wynik finansowy. Przewidujemy, że uda nam się utrzymać ten pozytywny trend w kolejnych kwartałach i tym samym wypełnimy prognozy finansowe na 2015 r. – komentuje Paweł Kolasa, prezes zarządu spółki Hortico.

Wspomniane prognozy zakładają wypracowanie ponad 95 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz osiągnięcie 5,43 mln zł zysku netto. Podczas najbliższego ZWZA Spółki zaplanowanego na dzień 27.06.2015 r., jej Akcjonariusze podejmą decyzję w zakresie podziału zysku osiągniętego w 2014 r. Zarząd spółki zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł brutto na akcję. Łączna kwota przeznaczona na ten cel może wynieść blisko 1,68 mln zł brutto. Rok wcześniej Hortico wypłaciło dywidendę w wysokości 0,07 zł na akcję.

Hortico jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Z kolei w obszarze „hobby” Hortico prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych centrach ogrodniczych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni i wykonawców zieleni. W dniu 31.03.2015 r. spółka sfinalizowała transakcję nabycia Przedsiębiorstwa PNOS, które posiada centra ogrodnicze w Warszawie, Lublinie i Ożarowie Mazowieckim.

Źródło: hortico.pl

REKLAMA
SpogaGafa - Targi ogrodnicze