Portal Branży Ogrodniczej

HORTICO kupuje PNOS

W przetargu publicznym na zakup Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. wybrano ofertę HORTICO S.A., która zaoferowała kwotę 13,065 mln zł

Przetarg dotyczył całości Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej, w skład którego wchodzą m.in. środki trwałe, nasiona genetyczne i hodowlane oraz ze zwrotów, prawa do nasion kwalifikowanych, prawo ochronne na znak towarowy, prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z nieruchomościami stanowiącymi odrębny przedmiot własności, należności oraz licencje i koncesje. – Do przetargu obok HORTICO S.A. przystąpił także drugi podmiot – Bros sp.j. B. P. Miranowscy. W trakcie licytacji największą kwotę zaoferowała spółka HORTICO. Uzyskana kwota daje szanse na pokrycie wszystkich wierzytelności – mówi Tadeusz Kretkiewicz, syndyk masy upadłościowej PNOS-u.


HORTICO S.A. zarządza PNOS-em – przez spółkę zależną Polskie Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkółkarstwo sp. z o.o. – od 1 lipca 2014 r., na podstawie umowy dzierżawy zawartej z syndykiem
. Zgodnie z zapisami przetargu transakcja sprzedaży powinna zostać sfinalizowana w ciągu 4 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu. – To jedno z najważniejszych wydarzeń w historii spółki. Liczymy, że transakcja ta pozwoli na dynamiczny wzrost poziomu sprzedaży i poprawę rentowności PNOS-u poprzez wykorzystanie posiadanych przez to przedsiębiorstwo aktywów, historycznej pozycji rynkowej i efektu synergii. Obecnie wchodzimy w szczyt sezonu sprzedaży nasion i działania sprzedażowe są teraz dla nas priorytetem. Wynikami finansowymi chcemy potwierdzić naszym akcjonariuszom zasadność kupna PNOS-u – mówi Paweł Kolasa, prezes zarządu HORTICO S.A. – Dzięki tej transakcji HORTICO S.A. będzie mogło w znaczący sposób zwiększyć skalę swojej działalności. Szacunkowy wzrost przychodów Grupy Kapitałowej może sięgnąć w 2015 roku ok. 50%. Zakup PNOS-u wpisuje się również w strategię rozwoju Spółki, zakładającą dokonywanie akwizycji podmiotów działających w branży zaopatrzenia ogrodnictwa – dodaje.

Rozmowa z Pawłem Kolasą, prezesem zarządu HORTICO S.A. już w styczniowym wydaniu „Biznesu Ogrodniczego”.
 

Polecamy

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.