Inicjatywa, którą warto wspierać

III Forum Branży Ogrodniczej w tym roku przyciągnęło nie tylko więcej uczestników, ale  także partnerów.  Przybywa liderów chcących wziąć odpowiedzialność za wyznaczanie dróg rozwoju całego rynku ogrodniczego. Jeśli branża rośnie w siłę, zyskują wszyscy jej przedstawiciele

 

Prezentacje o aktualnej sytuacji na rynku, otoczeniu konkurencyjnym, znaczeniu marki i nastrojach w branży ogrodniczej stanowiły tylko część bogatego programu Forum. Ożywione dyskusje trwały zarówno w części oficjalnej, jak i po jej zakończeniu. Forum Branży Ogrodniczej było miejscem, w którym nie tylko współpracujące, ale też konkurujące ze sobą firmy rozmawiały o przyszłości branży, jej głównych barierach rozwojowych i potencjale do wykorzystania.  
 III Forum Branży Ogrodniczej wsparły firmy: Vilmorin Garden, NAC, Dachser i Lasland. Wsparcia tej inicjatywie udzieliły także Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych, Polska Izba Nasienna, niezależny instytut badawczy Millward Brown oraz Miasto Poznań.

 

Myślenie o przyszłości branży
Violetta Ratajczak, dyrektor sprzedaży na Europę Centralną i Wschodnią Vilmorin Garden

Uczestnictwo w Forum jest przejawem myślenia o przyszłości całej branży. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń wszystkich jej przedstawicieli. Operatorzy działający w różnych kategoriach mają odmienne strategie, Forum jest więc miejscem, w którym mogą je zweryfikować i przekonać się, czy to, co robią jest właściwe.
Firma Vilmorin Garden wspiera inicjatywy, którą są próbą wypracowania dróg dalszego rozwoju branży, a wnioski płynące z tegorocznego Forum jasno pokazują, że jedną z nich jest pogłębiona kooperacja. 
 

 

blankWartościowa inicjatywa
Juliusz Pakuński , DIY Project Manager Dachser

Dachser po raz drugi był partnerem Forum, które na stałe wpisało się w kalendarz branży ogrodniczej. Dla nas jako operatora logistycznego jest to okazja do poznania tendencji rynkowych oraz potrzeb i planów przedstawicieli rynku ogrodniczego. Dyskusje panelowe, w których brali udział nie tylko prelegenci zasiadający za stołem prezydialnym, ale również uczestnicy Forum, potwierdzają zainteresowanie branży takimi wydarzeniami. Jestem przekonany, że Dachser nadal będzie wspierał logistycznie branżę ogrodniczą i tego typu inicjatywy.
 

 

blankMotywacja do rozwoju
Jarosław Sieciński, koordynator sprzedaży krajowej Lasland

Cieszę się, że w branży ogrodniczej są ludzie, którzy pragną jej umocnienia i  wskazują kierunki potencjalnych zmian. Liczba uczestników Forum jest potwierdzeniem żywego zainteresowania rozwojem rynku ogrodniczego wielu osób. Każda firma – zarówno producenci, jak i centra i hurtownie ogrodnicze – muszą znaleźć własną drogę prowadzącą do sukcesu. Obserwowanie otoczenia rynkowego nie powinno nas jednak ograniczać, ale być dodatkową motywacją do rozwoju.

 

blankDuży sukces
Marcin Przytulski, dyrektor zarządzający NAC

III edycja Forum Branży Ogrodniczej to duży sukces. W tegorocznym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wielu segmentów branży. Sprzyjało to nawiązywaniu kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować ciekawą współpracą, np. taką, jaką nawiązały firmy NAC i Rolimpex w ramach cross-marketingowej kampanii promocyjnej. Uważam jednak, że dla branży istotne są również spotkania w ramach jednego segmentu, takich jak niedawne spotkanie dostawców sprzętu zmechanizowanego, które zorganizował „Biznes Ogrodniczy”. Co prawda tego typu spotkania nie dają możliwości nawiązywania współpracy sprzedażowo-promocyjnej, ale umożliwiają podjęcie wspólnych działań badawczo-edukacyjnych.

REKLAMA
SpogaGafa - Targi ogrodnicze