Kredyty dla innowacyjnych firm

Instytucje finansowe w ciągu dwóch lat chcą uruchomić 787 mln zł w formie kredytów i leasingu na projekty polskich firm innowacyjnych – poinformowali przedstawiciele Związku Banków Polskich. Z oferty może skorzystać nawet tysiąc firm
 
Chodzi o banki: Deutsche Bank PBC, Raiffeisen Leasing Polska oraz Bank Pekao, które uzyskały wsparcie Komisji Europejskiej i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego na lata 2007-2013 (7PR). W ramach 7PR, obok dotacji, uruchomiono specjalne instrumenty wsparcia sektora innowacyjnego w zakresie dostępu do finansowania zewnętrznego (RSFF-RSI). 
Celem finansowania są inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz dostarczenie kapitału obrotowego. Przedsiębiorcy będą mogli oczekiwać wsparcia w walucie krajowej lub w euro o równowartości od 25 tys. euro do 7,5 mln euro na dwa do siedmiu lat.
W razie niewypłacalności, gwarancja unijna pokrywa 50 proc. niespłaconej części każdego kredytu. Gwarancja ta ma charakter portfelowy i obejmuje kapitał i odsetki.

REKLAMA
Kronen reklama

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: