Kryzys w wydatkach Polaków: racjonalizacja portfela?

Analiza przebiegu zmian Wskaźnika Wyborów Konsumenckich GfK wskazuje, iż w drugim kwartale br. trwał proces racjonalizacji portfela zakupowego polskich gospodarstw domowych. Jednocześnie – porównując kwartał do kwartału – okazuje się, iż nastąpiło pogorszenie WWK w stosunku do odpowiedniego okresu z roku ubiegłego. Wskaźnik powstaje na podstawie analizy wielkości i wartości zakupów polskich gospodarstw domowych w zakresie dóbr szybkorotujących

Porównując wartość zakupów kategorii FMCG w drugim kwartale br. do wartości zakupów w analogicznym okresie minionego roku, zauważono ujemną dynamikę i spadek wartości zakupów o 4% (w poprzednim kwartale: +1,8%). W tym samym okresie wystąpiła również ujemna dynamika wolumenu zakupów na poziomie -4,2% (w poprzednim kwartale: +0,7%). Te parametry są składowymi Wskaźnika Wyborów Konsumenckich GfK.
Na podstawie szacunków analityków instytutu GfK, porównując kierunek i wzajemne proporcje zmian wartości powyższych składowych WWK, można stwierdzić, iż w drugim kwartale br. na rynku dóbr FMCG mieliśmy do czynienia ze scenariuszem racjonalizacji portfela polskich gospodarstw domowych (wolumen zakupów spada szybciej niż ich wartość). Ponadto zwraca uwagę fakt, iż zarówno zmiana wartościowa, jak i zmiana ilościowa zakupów były znacznie poniżej poziomu inflacji notowanej dla danego kwartału. Obserwowany proces spowodowany był ujemnym popytem na towary ze strony kupujących oraz ich zwiększoną skłonnością do poszukiwania tańszych ofert.
Analiza danych z pierwszego kwartału br. oraz poprzednich kwartałów ub.r. pokazuje pogłębiający się spadkowy trend wskaźnika WWK GfK, pomimo nieznacznej jego poprawy zanotowanej w pierwszych trzech miesiącach tego roku. Analizując zakupy Polaków w kategoriach FMCG, jeszcze w dwóch pierwszych kwartałach ub.r. mieliśmy do czynienia ze scenariuszami konsumpcjonizmu, czyli z sytuacją, w której zarówno wolumen zakupów, jak i ich wartość rosną, przy czym wolumen rośnie wolniej, niż wartość. Jednak już wówczas można było obserwować malejącą dynamikę tego zjawiska.
W kolejnym, trzecim kwartale, mieliśmy już do czynienia z częściowym odwróceniem dynamiki i spadkami – nadal spadającą, ale jeszcze dodatnią dynamiką wartości zakupów, natomiast już z ujemną dynamiką w zakresie ilości (wolumenu) zakupów. Czwarty kwartał był pogłębieniem się trendu dekonstrukcji portfela. W ostatnim kwartale ub.r. obserwowany jest ten sam trend, którego kontynuację widać w wynikach pierwszego kwartału roku 2013. Dane dla drugiego kwartału roku pokazały ujemną dynamikę zarówno dla wartości, jak i wolumenu zakupów, co było początkiem scenariusza racjonalizacji portfela.

Źródło: Portal spożywczy
 

REKLAMA
Kronen reklama

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: