Kto zostanie nowym prezesem PSCO?

Nowego prezesa oraz nowy zarząd wybierze Walne Zgromadzenie Członków PSCO, które zacznie obrady w środę 6 listopada w hotelu Lamberton w Ołtarzewie 

 
Głównym punktem programu 15. Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Centrów Ogrodniczych będzie wybór nowych władz na kolejną trzyletnią kadencję. Na spotkaniu, które od 6 do 8 listopada odbędzie się w hotelu Lamberton w Ołtarzewie dotychczasowy zarząd PSCO podsumuje swoją działalność, a członkowie stowarzyszenia będą dyskutować na temat budżetu i planu działań w najbliższych latach.– Ważną częścią tego spotkania będzie także usankcjonowanie przemyśleń i propozycji dotyczących dalszej integracji w ramach Stowarzyszenia – mówi Marta Szramka, kierownik biura PSCO. 
 
PSCO skupia 58 członków, reprezentujących 60 wiodących centrów ogrodniczych w Polsce. Jednym z nich jest „Biznes Ogrodniczy”, od pięciu lat wspierający działania PSCO. W magazynie wielokrotnie prezentowane były centra ogrodnicze należące do Stowarzyszenia, a ich właściciele regularnie wypowiadają się na łamach miesięcznika na temat sytuacji zarówno w całej branży, jak i w poszczególnych kategoriach produktowych. „Biznes Ogrodniczy” będzie uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu PSCO, m.in. prezentując wyniki badań  nastrojów w branży ogrodniczej przygotowane przez instytut Millward Brown. 
 
Walnemu zgromadzeniu PSCO towarzyszyć będą targi wewnętrzne. Zaprezentuje się na nich 13 firm: Agrecol, Agronas, Agrosimex, Blumea, Compo, Eden Garden, Gospodarstwo Specjalistyczne Panek, Legutko, Planta, Scheurich, Scotts Poland, Vilmorin Garden oraz Vitera. Dodatkowo część z nich przygotowała wystąpienia poświęcone swojej działalności oraz ofercie produktowej. Krótkie prelekcje wygłoszą przedstawiciele firm Agrecol, Agrosimex, Compo, Eden Garden, Gospodarstwo Specjalistyczne Panek oraz Vilmorin Garden. 
 
Wybory nowych władz Stowarzyszenia rozpoczną się w czwartek 7 listopada o godz. 15.30. 
 
 
 
REKLAMA
Kronen reklama