Naprawianie PNOS-u

 Sąd ogłosił upadłość PNOS-u z możliwością zawarcia układu, a wierzyciele mają teraz dwa miesiące na zgłoszenie swoich roszczeń. Jakie są główne założenia planu naprawczego? Co z zaległościami finansowymi spółki?

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydzial Godpodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, 19 września ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim SA. Jakie były główne powody, które doprowadziły do kłopotów finansowych spółki? – Restrukturyzacja firmy rozpoczęła się już przed kilkoma laty. Jej celem była i jest modernizacja przedsiębiorstwa oraz racjonalizacja kosztów. Jak każda restrukturyzacja, także ta, zanim mogła przynosić pozytywne efekty, wymagała poniesienia kosztów. Większość tych kosztów skumulowała się w 2012 roku, powodując okresowe pogorszenie się sytuacji spółki – mówi Włodzimierz Słowikowski, vice prezes PNOS-u. 

 

Jakie są podstawowe założenia planu naprawczego PNOS-u?

Co z zaległościami finansowymi spółki?

 

Odpowiedź na te pytania w październikowym wydaniu „Biznesu Ogrodniczego”, który już w tym tygodniu trafi na rynek.  

 

REKLAMA
Kronen reklama