Nowy Kierownik Biura w PSCO

Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych ma nowego Kierownika Biura. Martę Szramkę, która pełniła tę funkcję przez 3 lata, zastąpiła Karolina Filipiak

Kadencja Marty Szramki jako Prezesa Dobrego Centrum Ogrodniczego i Kierownika Biura PSCO trwała do 31 maja. Od 1 czerwca jej obowiązki w PSCO przejęła Karolina Filipiak, natomiast kwestiami związanymi z DCO zajmie się Anna Gorzelanna. W gestii Marty Szramki pozostanie natomiast prowadzenie księgowości w obu podmiotach.

 

– Przez 3 lata miałam przyjemność prowadzić biuro PSCO. Wraz z 2 kolejnymi zarządami udało mi się przeprowadzić wiele ciekawych projektów, takich jak targi wewnętrzne w trakcie Walnego Zgromadzenia członków i zorganizować ciekawe szkolenia. Udało się także zainaugurować Akademię Dobrego Centrum Ogrodniczego, czyli cykl szkoleń dla pracowników i menadżerów centrów ogrodniczych w trakcie targów Gardenia. Udało się wreszcie powołać do życia spółkę zakupową DCO, której powstanie traktuję jak swój osobisty sukces – mówi Marta Szramka i dodaje: – wszystkim osobom, z którymi współpracowałam, życzę wszystkiego najlepszego.
 

REKLAMA