PKB mocno w górę: polska gospodarka przyspiesza

W trzecim kwartale tego roku polska gospodarka rozwijała się w tempie 1,9% licząc rok do roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Analitycy oczekiwali wzrostu na poziomie 1,6%. W drugim kwartale wyniósł on 0,8%

GUS poinformował, że „w trzecim kwartale 2013 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 1,7%”.
GUS zaznaczył, że dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji. Dodano, że pełne dane dotyczące PKB w minionym kwartale zostaną opublikowane 29 listopada.
Jak oceniła wiceprezes GUS Halina Dmochowska, w kolejnych kwartałach pozytywne tendencje w gospodarce będą się utrzymywać i będzie następować stopniowa odbudowa tempa wzrostu, choć dynamika zmian będzie umiarkowana.

– Należy liczyć się ze stopniowym przyspieszeniem gospodarki, ale nie należy spodziewać się gwałtownych zmian ani w jedną, ani w drugą stronę – dodała.

Jeszcze wyżej?
Komentując dane o PKB prof. Elżbieta Chojna-Duch z Rady Polityki Pieniężnej wyraziła nadzieję, że „w I kwartale 2014 r. wzrost będzie intensywniejszy”.
– On wyraźnie idzie do góry. W pierwszym kwartale na pewno będzie powyżej 2% i około 3% w całym 2014 r. Chyba, że zdarzy się coś niespodziewanego – powiedziała Chojna-Duch.

Pozytywne sygnały
Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek oceniła, że „wstępny szacunek PKB w trzecim kwartale br. jest kolejnym dowodem na to, że polska gospodarka przyspiesza”. – Tempo wzrostu gospodarczego zbliżyło się już do 2,0 % rdr i spodziewamy się, że w ostatnim kwartale przekroczy już ten poziom – powiedziała

Jej zdaniem w całym 2013 r. dynamika PKB znajdzie się tym samym w okolicach 1,3-1,4%, ale nie przekroczy raczej 1,5%.
Tak szybko PKB nie zwiększało się w ciągu ostatnich dwóch lat i nie ma już wątpliwości, że ożywienie gospodarcze stało się twardą rzeczywistością.
Narodowy Bank Polski opublikował raport z którego wynika, że w tym roku polska gospodarka wzrośnie o 1,3%, w 2014 r. przyspieszy do 2,9%, a rok później będzie to 3,3%.

„Po okresie wyraźnego spowolnienia gospodarczego w Polsce na przełomie 2012 i 2013 r., dane cząstkowe za III kw. 2013 r. (m.in. o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej) wskazują na jedynie umiarkowany wzrost dynamiki PKB. W konsekwencji tempo wzrostu gospodarczego w 2013 r. ukształtuje się na poziomie 1,3% rdr, a więc będzie ono najniższe od 2001 r.” – napisano w raporcie.

Podkreślono, że w latach 2014-2015 oczekiwana jest stopniowa poprawa koniunktury, ze średnią dynamiką PKB równą 3,1% rdr. „W latach 2014-2015 głównym motorem wyższego wzrostu PKB stanie się popyt krajowy, przy ujemnym od II kw. 2014 r. wkładzie eksportu netto. Rosnącą dynamikę popytu krajowego, w warunkach umiarkowanej tylko poprawy koniunktury za granicą, będzie wspierać wzrost konsumpcji prywatnej i inwestycji przedsiębiorstw oraz odbudowa stanu zapasów” – wskazano.

Źródło: tvn24

REKLAMA
Kronen reklama

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: