PNOS w rękach HORTICO

Nowym dzierżawcą Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim jest od pierwszego lipca Polskie Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkółkarstwo sp. z o.o., spółka zależna HORTICO SA. – Jesteśmy zdeterminowani, aby stać się nowym właścicielem PNOS-u – mówi Paweł Kolasa, prezes zarządu HORTICO SA 

 
Od pierwszego lipca PNOS ma nowego właściciela, na razie przejściowego. Tadeusz Kretkiewicz, syndyk masy upadłościowej spółki, która znajduje się obecnie w stanie upadłości likwidacyjnej, podpisał umowę dzierżawy ze spółką Polskie Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkółkarstwo. To spółka zależna HORTICO SA.
 
– Interesuje nas zakup PNOS-u, dzierżawa jest tylko środkiem prowadzącym do tego celu. Umowa dzierżawy formalnie została zawarta do końca roku, w praktyce do wyłonienia nowego właściciela. Zgodnie z deklaracjami syndyka przetarg ma zostać rozstrzygnięty do końca sierpnia mówi Paweł Kolasa, prezes zarządu firmy HORTICO SA. – Chcemy uratować tę spółkę. Naszym celem jest kontynuacja działalności PNOS-u jako firmy nasiennej. Dotychczasowy zakres działalności nie ulegnie zmianie. Planujemy wycofać się jedynie z działalności hurtowej, kwestią otwartą pozostaje czy handlem detalicznym będzie się zajmowała spółka Polskie Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkółkarstwo czy inny podmiot. Spółka HORTICO jest zdeterminowana, aby stać się nowym właścicielem PNOS-u. Dysponujemy środkami na przeprowadzenie rewitalizacji i planujemy przywrócenie rentowności spółki w perspektywie trzech lat – dodaje.  
 
Głównym zadaniem syndyka jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli. – Do sprawy w dniu 25/04/2014 r. wpłynęła Lista Wierzytelności, która obecnie nie jest zatwierdzona – informuje inspektor Katarzyna Giesek z X Wydziału ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy. 
 
– Lista zawiera łącznie około 600 wierzytelności na łączną kwotę ok. 10 mln złotych. Lista nie jest jeszcze zaakceptowana z powodu sprzeciwu co do jednej wierzytelności mówi Tadeusz Kretkiewicz, syndyk masy upadłościowej spółki PNOS. – Przetarg na sprzedaż całego majątku spółki zostanie ogłoszony do końca lipca, z planowanym terminem rozstrzygnięcia pod koniec sierpnia. Wstępne zainteresowanie zgłosiło kilka firm z branży. Trwa proces wyceny spółki – jej wartość zmieniła się m.in. ze względu na sprzedaż nieruchomości przy al. Krakowskiej w Warszawie – dodaje.  
 
Na stronie internetowej spółki PNOS można znaleźć informację, że od 1 lipca trzy firmowe centra ogrodnicze – w Warszawie, Lublinie, i Ożarowie Mazowieckim – są przejściowo nieczynne z powodu zmiany systemu zarządzania sprzedażą. Zamknięcie było jednak efektem inwentaryzacji, od soboty 5 lipca centra działają już normalnie
 
REKLAMA
Kronen reklama

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: