Popyt krajowy a wzrost PKB

Wzrost gospodarczy w latach 2010-2012 będzie głównie kształtowany przez popyt krajowy, a udział eksportu, który do tej pory był motorem wzrostu, będzie miał mniejsze znaczenie – wynika z czerwcowej projekcji inflacji. Dynamika popytu krajowego będzie systematycznie rosnąć w bieżącym oraz przyszłym roku, natomiast w 2012 r. spodziewane jest jej osłabienie. Związane jest to w dużym stopniu z oczekiwanym wysokim wzrostem inwestycji publicznych w 2011 r., wynikającym z intensyfikacji przygotowań infrastrukturalnych przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 – napisano w dokumencie. Inwestycje przedsiębiorstw w krótkim horyzoncie projekcji będą nadal obniżać się i dopiero od II kwartału 2011 r. ich dynamika w ujęciu rocznym stanie się dodatnia. Natomiast dynamika popytu konsumpcyjnego gospodarstw domowych, po osłabieniu na przełomie 2009 i 2010 r., wzrośnie w kolejnych kwartałach 2010 r., a następnie pozostanie względnie stabilna do końca horyzontu projekcji. W latach 2010-2011 znaczący udział we wzroście dynamiki popytu krajowego będą miały także przyrosty zapasów, których stan został przez przedsiębiorstwa silnie zredukowany w okresie od IV kwartale 2008 r. do IV kw. 2009 r – napisano. Źródło: Money.pl

REKLAMA
blank

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: