EXPO Horticultural 2024 w Łodzi!

Związek Szkółkarzy Polskich jest partnerem merytorycznym i społecznym w staraniach Łodzi o lokalizację EXPO Horticultural w 2024 roku

Związek – od niedawna członek AIPH (Międzynarodowej Organizacji Producentów Roślin), wspiera polską kandydaturę w ubieganiu się o to prestiżowe wydarzenie. Już w końcu marca rozstrzygnie się czy Łódź otrzyma od AIPH rekomendację niezbędną do uzyskania ostatecznej decyzji BIE – Międzynarodowego Biura Wystaw w Paryżu.

W poniedziałek, 19 lutego podczas konferencji prasowej prezydent Łodzi Hanna Zdanowska oficjalnie poinformowała, że Łódź zgłasza swój akces o organizację EXPO Horticultural w 2024 r. W konferencji uczestniczyli także Wojciech Wróblewski – prezes Związku Szkółkarzy Polskich i Agnieszka Żukowska – prezes Agencji Promocji Zieleni.

,,Po raz pierwszy w Polsce ma szansę powstać duża wystawa ogrodnicza promująca nie tylko filozofię życia wśród zieleni i ideę świadomego kształtowania przestrzeni, ale też promująca ogrodniczą branżę –  mówi Wojciech Wróblewski – dlatego nie wahaliśmy się włączyć w te starania”.

Unikalne w kandydaturze Łodzi jest to, że wystawa odbywać się będzie w sercu miasta – na powierzchni ok. 70 ha. Na potrzeby wystawy zostaną zrewitalizowane istniejące już parki, ale także utworzone nowe tereny zieleni na dotychczasowych nieużytkach.  Stąd też proponowany temat EXPO – „Nature of the City – Natura Miasta”, który będzie się koncentrował na idei rewitalizacji i wykorzystaniu potencjału zieleni w poprawie jakości życia mieszkańców dużych miast – tworzenia przyjaznego i zdrowego środowiska do życia – pracy, mieszkania oraz odpoczynku, rozrywki i rekreacji.

Wg szacunków i analiz wystawę może odwiedzić nawet 4 mln gości z Polski i całego świata. Będzie trwała pięć miesięcy – od końca kwietnia do końca września.

 

Bliższe informacje:

Grzegorz Falkowski – dyrektor wykonawczy, Związek Szkółkarzy Polskich, g.falkowski@zszp.pl

Agnieszka Żukowska – prezes Agencji Promocji Zieleni, agnieszka.zukowska@zszp.pl

 

REKLAMA
Targi Zieleń to życie