Kontakt

Wydawca: Media Experts Sp. z o.o.
Ul. Edwarda Raczyńskiego 17
60-465 Poznań

Redaktor Naczelna:

Karolina Kałdońska

e-mail: karolina.kaldonska@biznes-ogrodniczy.pl

Biznes Ogrodniczy - kwiecień 2023