INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Media Experts Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 43/1, dalej: my. Jesteśmy właścicielem portalu  biznes-ogrodniczy.pl. Zapraszamy do kontaktu:

– listownie: Media Experts Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 43/1, 60-784 Poznań,

– telefonicznie: +48 61 820 41 75,

– e-mailowo: redakcja@biznes-ogrodniczy.pl

Jakie dane osobowe są o mnie przetwarzane?

Przetwarzamy podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej oraz informacje o wyrażonej przez Ciebie zgodzie, które zostają przez nas zebrane w momencie jej wyrażenia.

Jakie są cele przetwarzania moich danych osobowych?

Celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe, jest prowadzenie usługi newsletter polegającej na kierowaniu działań marketingowych, w tym wysyłaniu informacji handlowych o naszych usługach i produktach, a także o wydarzeniach czy innych istotnych informacjach branżowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto, celem, dla którego możemy przetwarzać Twoje dane, jest obrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez nas szkodą.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania moich danych osobowych?

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • zgoda na prowadzenie usługi newsletter, która zostanie przez Ciebie wyrażona,
 • prawnie uzasadniony interes, który posiadamy m.in. w tym, aby bronić się lub dochodzić ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez Ciebie lub nas szkodą.

 

Komu mogą zostać przekazane moje dane osobowe?

W niektórych sytuacjach posiadamy prawo, aby przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom. Jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych wyłącznie trzem grupom podmiotów:

 • osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom , którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe,
 • podmiotom przetwarzającym – którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych, np. obsługa informatyczna, wysyłka maila,
 • innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa.

Jak długo moje dane osobowe będą przetwarzane?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez Ciebie zgody, chyba że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. W takim wypadku będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu przedawnienia tych roszczeń.

Twoje dane osobowe zostaną także usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy zwrócisz się do nas o usunięcie Twoich danych lub wniesiesz sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania,
 • kiedy nie podejmiesz działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny),
 • kiedy uzyskamy informację, że Twoje dane są nieaktualne lub niedokładne.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy posiada:

 • prawo do wycofania wyrażonej zgody,
 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kiedy i w jaki sposób mogę wycofać zgodę?

Zgodę możesz wycofać w każdym momencie. Możesz to zrobić poprzez kontakt z nami na podane wyżej dane kontaktowe. Wycofanie zgody jest również możliwe poprzez kliknięcie odpowiedniego linku załączonego do każdej otrzymanej przez Ciebie wiadomości wysłanej w ramach prowadzonej przez nas usługi newsletter.

Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

Czy podanie moich danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym? Jakie są konsekwencje niepodania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia usługi newsletter.