Forum- miejscem monitorowania trendów

– Aktywny udział w branżowych inicjatywach pokazuje siłę środowiska, poziom rozwoju rynku, jest barometrem nastrojów i otwartości na współpracę. Forum jest miejscem monitorowania trendów oraz źródłem najbardziej aktualnych informacji, które pomagają budować przewagę konkurencyjną – mówi Karolina Kałdońska, menedżer projektu IV Forum Branży Ogrodniczej, które odbędzie się w Poznaniu w dniach 5-6 listopada w hotelu Mercure

 

Rozmawia: Michał Gradowski

Jaką rolę na rynku odgrywa Forum Branży Ogrodniczej?
Forum to największe spotkanie kadry zarządzającej na rynku ogrodniczym, na którym spotkają się najważniejsi przedstawiciele branży – producenci, hurtownicy, detaliści, a także przedstawiciele sieci marketów DIY. Forum to nie tylko miejsce wymiany informacji, pomysłów i opinii, ale przede wszystkim inicjatywa, która integruje środowisko, przyczynia się do rozwoju polskiego rynku ogrodniczego i kreuje nowe rozwiązania.

Spółka Media Experts, wydawca miesięcznika „Biznes Ogrodniczy”, już po raz czwarty zorganizuje Forum Branży Ogrodniczej. Jakie efekty przyniosły poprzednie edycje tego wydarzenia?
Najlepszym dowodem sukcesu Forum jest coraz większa frekwencja. Każde kolejne Forum cieszyło się większym zainteresowaniem, jesteśmy przekonani, że podobnie będzie także w przypadku IV Forum Branży Ogrodniczej. Poprzednie edycje udowodniły, że przedstawiciele branży zgromadzeni w jednym miejscu i w jednym celu mogą skutecznie wyznaczać nowe kierunki rozwoju dla całego rynku. Wiele kwestii poruszanych na Forum ma ogromne znaczenie dla przyszłości branży. Cyfryzacja, wzrost znaczenia sprzedaży online, problemy niezależnych sklepów detalicznych, konsolidacja branży – wymiana opinii na te tematy w gronie specjalistów pozwala na weryfikację przyjętej strategii i pomaga podejmować właściwe decyzje.
Forum jest także okazją do spojrzenia na biznes w szerszej perspektywie, bo w jednym miejscu spotykają się zarówno bezpośredni konkurenci, jak i firmy reprezentujące różne kategorie produktowe, a także niezależni eksperci. W ubiegłym roku dużą wartością Forum była obecność przedstawiciela Polskiej Izby Handlu.

Jakie jest znaczenie spotkań biznesowych w różnych branżach?
Spotkania biznesowe w każdej branży są okazją do wymiany informacji, kreowania wizerunku firmy, zacieśniania relacji biznesowych, pozwalają lepiej wykorzystać potencjał przedsiębiorstwa. To także miejsca, gdzie można zapoznać się z najnowszymi wynikami badań rynku, handlowymi trendami i prognozami dotyczącymi rozwoju branży. Rynek ogrodniczy w Polsce musi stawić czoło nowym wyzwaniom. W coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu przetrwają najsilniejsi, a umiejętność dostosowania się do zmian zależy w dużej mierze od dostępu do informacji. Na Forum można je pozyskać z pierwszej ręki. Spotkania biznesowe są także barometrem rozwoju, pokazują siłę całego środowiska. Branża ogrodnicza jest tylko jednym z wielu sektorów rywalizujących o klientów w kategorii hobby. Tylko zjednoczona i silna będzie miała szansę na dalszy dynamiczny rozwój.

Forum to inicjatywa od początku wspierana przez partnerów. Jaka jest ich rola przy organizacji tego wydarzenia?
Forum to inicjatywa, która co roku może liczyć na wsparcie coraz liczniejszej grupy partnerów. W tym roku w tym gronie, jak do tej pory, znalazły się firmy Vilmorin Garden, NAC i Dachser. Kontynuacja współpracy z dotychczasowymi partnerami Forum to dowód na to, że wspieranie wydarzeń integrujących branżę ma sens i przynosi firmom korzyści zarówno wizerunkowe, jak i biznesowe.
Dla nas, jako organizatora, istotne jest także merytoryczne wsparcie partnerów,
którzy inicjują tematy warte poruszenia i współtworzą program Forum. Dzięki zasiadaniu w stole prezydialnym partnerzy mogą dobitnie wyrazić swoją opinię w sprawach najważniejszych dla rozwoju branży.
 
Zmiany na rynku ogrodniczym zachodzą bardzo dynamicznie. Jakie cele stawiają przed sobą organizatorzy IV Forum Branży Ogrodniczej?

Od samego początku Forum miało być motorem rozwoju zarówno dla operatorów działających w branży ogrodniczej, jak i całego rynku – i ten cel udało się osiągnąć. Czwarta edycja forum będzie okazją do podsumowania mijającego sezonu i analizy handlowych trendów. Najważniejszym celem Forum jest jednak wyznaczenie nowych kierunków rozwoju branży oraz zdiagnozowanie najistotniejszych wyzwań, z którymi przedstawiciele rynku ogrodniczego będą musieli się zmierzyć. Jestem przekonana, że wspólnie uda się wypracować konstruktywne odpowiedzi na najważniejsze dla branży pytania. 

REKLAMA