KRONEN® Podłoże uniwersalne BEZ TORFU

O nagrodzonym w styczniu Top Innowacją KRONEN® Podłożu uniwersalnym BEZ TORFU opowiada Jarosław Sieciński, kierownik sprzedaży krajowej w firmie Lasland

                

Rozmawia: Agnieszka Idziak

 

KRONEN® Podłoże uniwersalne BEZ TORFU to pierwsze w Polsce podłoże beztorfowe, dlaczego jako firma, która ma własne torfowisko, jest znana i ceniona z wysokiej jakości podłoży torfowych zdecydowaliście się wprowadzić podłoże bez tego surowca?

Tak postawione pytanie podkreśla złożoność zagadnienia. Wydaje się paradoksem, że firma posiadająca własne złoża torfu oraz znana na rynkach jako producent doskonałych podłoży torfowych proponuje podłoże beztorfowe. To paradoks pozorny, gdyż faktem jest, że jak do tej pory torf wysoki, ze względu na swoje właściwości – materiał organiczny homogenny, o wysokim stopniu powtarzalności, niskim pH, niskim zasoleniu, niskiej aktywności biologicznej, niezanieczyszczony – jest uznany za najlepszy, najbezpieczniejszy  i najłatwiejszy dla producenta jako wyjściowy surowiec do produkcji podłoży. Faktem jest również, że torf jest surowcem „pod specjalnym nadzorem“, o długim okresie odnawialności, nie bez wpływu na zmiany klimatyczne – bez przesady.

W tej sytuacji nasuwa się pytanie, jak pogodzić te dwie sprzeczności – czyli, żeby wilk był syty i owca cała….

Z jednej strony należy poszukiwać surowców, które mogłyby chociażby w części zastąpić torf. Takie badania od dawna są prowadzone, a z drugiej strony można podzielić uprawy, szczególnie dotyczy to tych amatorskich, na takie, które powinny rosnąć na jednorodnych torfowych podłożach i takie, które doskonale czują się na podłożach o innej recepturze.

Firma Lasland jest świadoma odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy i które zostawimy naszym dzieciom i wnukom. Dlatego stawia na innowacyjne technologie i stosuje w wybranych podłożach włókna drzewne Ecofibrex, które mają podobne właściwości, jak torf i doskonale wpływają na właściwości strukturalne podłoża. Tym samym jako właściciele surowca przyczyniamy się do zmniejszenia wydobycia i racjonalnego gospodarowania surowcem jakim jest torf. I dbamy o środowisko.

Idąc z duchem czasu w tym roku firma Lasland wyprodukowała na polski rynek pierwsze beztorfowe podłoże. Należy dodać, że podłoża beztorfowe są szeroko obecne w wielu krajach np. Niemcy, Szwajcaria, czy Anglia.

 

 

Co wyróżnia to podłoże, jaki jest jego skład?

Skład podłoża KRONEN BEZ TORFU opiera się częściowo na recepturze starej jak świat, a mianowicie na kompoście. Z tym że proszę pamiętać, że kompost kompostowi nierówny. Jest szalenie ważne z jakich składników, w jakim czasie, warunkach i temperaturze powstaje oraz jak jest badany. Nasz kompost powstaje wyłącznie z ogrodniczych resztek pielęgnacyjnych. Kolejne składniki receptury podłoża KRONEN BEZ TORFU to włókna Ecofibrex, które powstają ze zrębek drzew iglastych w innowacyjnej technologii w procesie termiczno-mechanicznym. I jeszcze jeden składnik strukturalny tego podłoża to chipsy kokosowe.

Zapewniam, że jest to doskonałe, sprawdzone podłoże dla roślin ogrodowych, balkonowych i uprawianych w pojemnikach tzw. kontenerach. To podłoże o gruzełkowatej strukturze, którą lubią korzenie i o dobrym drenażu. Ze względu na dużą zawartość humusu w dłuższym czasie jest magazynem składników odżywczych dla posadzonych w nim roślin.

REKLAMA

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: