Letnie spotkanie ENA
Stowarzyszenie European Nurserystock Association organizuje swe spotkania dwa razy w roku: zimą podczas targów IPM w Essen (Niemcy) i latem co roku w innym kraju członkowskim. W dniach 1-3 lipca 2010 roku w Krakowie odbyło się zorganizowane przez Związek Szkółkarzy Polskich letnie spotkanie członków ENA. Na główne obrady przyjechało 18 reprezentantów organizacji narodowych zrzeszających szkółkarzy w 11 krajach europejskich, takich jak: Belgia, Dania, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia,  Polska, Portugalia, Szwajcaria, Wielka Brytania. Przybyłych na spotkanie gości powitał prezes Związku Szkółkarzy Polskich Szczepan Marczyński. ZSzP reprezentowali też Piotr Jaskulski oraz Grzegorz Falkowski, który po przemówieniu prezesa przedstawił strukturę i działalność ZSzP oraz wygłosił referat na temat aktualnego stanu sektora szkółkarskiego w Polsce. Nad sprawami organizacyjnymi zjazdu czuwała Małgorzata Gawryluk. Obradom przewodniczył prezydent ENA Willy De Nolf.

Podczas spotkania dokonano między innymi wyboru władz ENA. Nowym przewodniczącym na kolejną kadencję został Hiszpan Jaume Riera. Ustępujący przewodniczący Willy De Nolf podziękował za współpracę i podsumował krótko swoją działalność. Za sukces ENA pod swoim przewodnictwem uznał: opracowanie standardów jakości materiału szkółkarskiego ENA, utworzenie strony internetowej, aktualizację Plant Name List, powołanie stałego sekretarza ENA.

Prezes Marczyński otrzymał podziękowania za zorganizowanie spotkania w Krakowie, które zostało uznane za bardzo udane. Po obradach uczestnicy udali się do zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce, a wieczorem spożyli przy dźwiękach harfy tradycyjną polską gęś w restauracji Wierzynek. Była też wycieczka do szkółki państwa Ewy i Tadeusza Kusibabów i zwiedzanie Krakowa. Wszystkim bardzo się podobała nie tylko polska gościnność, ale także polska organizacja.

W przyszłym roku letnie spotkanie ENA zorganizuje stowarzyszenie szwajcarskich szkółkarzy.

REKLAMA

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: