Nowa ustawa działkowa już obowiązuje

Po osiemnastu miesiącach ciężkiej walki o nową ustawę działkowcy doczekali się dnia, w którym weszła ona w życie. Ustawa obowiązująca od 19 stycznia wprowadza m.in. przepisy gwarantujące dotychczasowym działkowcom prawa do działki oraz reguluje sytuację prawną Polskiego Związku Działkowców

W lipcu 2012 roku Trybunał Konstytucyjny zakwestionował wywodzące się jeszcze z PRL przepisy (dokładnie 24 artykuły ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku) i dał ustawodawcom 18 miesięcy na wypracowanie nowych rozwiązań. W tym czasie miała powstać ustawa, która pogodzi prawa działkowców i właścicieli ziem, a jednocześnie będzie zgodna z konstytucją.

Podstawą nowych regulacji jest firmowany przez PZD obywatelski projekt ustawy, który w założeniu twórców „ocali polskie działki”. Podpisy pod nim złożyło ponad 924 tys. osób.
Nowa ustawa reguluje m.in. zakładanie, funkcjonowanie i likwidację rodzinnych ogrodów działkowych w kraju. Określa także prawa i obowiązki działkowców, w tym prawo do zrzeszania się w różnego rodzaju stowarzyszenia, a ponadto możliwość dziedziczenia praw do działki. Poza tym w nowej ustawie zapisano prawa i obowiązki właścicieli gruntów, na których funkcjonują lub będą tworzone ogrody działkowe.
Ustawa wprowadza również przepisy gwarantujące dotychczasowym działkowcom prawa do działki oraz przekształca Polski Związek Działkowców w zwykłe stowarzyszenie. Tym samym do ogródków działkowych ma zostać wprowadzona zasada pluralizmu – w założeniu będą mogły być reprezentowane i zarządzane przez lokalne stowarzyszenia, a nie wyłącznie przez ogólnopolską centralę. Działkowcy nie są wypisywani ze struktur PZD w sposób automatyczny, ale potrzebne jest głosowanie i powołanie lokalnego stowarzyszenia. Decyzje w tej sprawie podejmą na zebraniach zarządów poszczególnych ogrodów w ciągu roku od wejścia w życie nowej ustawy.

 Źródło: www.pzd.pl
 

REKLAMA

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: