Nowy Prezes ZSzP

W dniach 19-21 listopada br. w hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim odbyło się XXII Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków ZSzP, podczas którego wybrano nowe władze. Prezesem został Marek Majewski, wiceprezesem Wiesław Szydło, skarbnikiem Jakub Kurowski, członkami zarządu Bronisław Jan Szmit oraz Adam Ważynski.

 

Podczas spotkania odznaczono również najbardziej zasłużonych członków stowarzyszenia: tytuł Członka Honorowego przyznano Lucjanowi Kurowskiemu,  który od 50 lat tworzy i rozwija własną szkółkę i jest wzorem dla kilku już pokoleń; doceniono również pracę Magdaleny Tomżyńskiej, pierwszego prezesa i faktycznego twórcy Agencji Promocji Zieleni, przyznając jej Złotą Odznakę Honorową.
 

REKLAMA
Targi Zieleń to życie