Od 1 stycznia ogródki na nowych zasadach

Sejm uchwalił nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Zacznie ona obowiązywać z dniem 1 stycznia 2014 r. Nie będzie uwłaszczenia działkowców. Otrzymają oni dzierżawę,
 a Polski Związek Działkowców przekształci się w stowarzyszenie

Kiedy w lipcu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny zakwestionował prawie połowę przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, stało się jasne, że działki w dotychczasowym kształcie, zarządzane przez Polski Związek Działkowców, nie przetrwają.

Sejm przyjął nową ustawę o ogrodach działkowych. Przepisy stworzyli w dużej mierze sami działkowcy, którzy przedstawili projekt obywatelski w tej sprawie. Według nich wcześniejszy, poselski projekt pozwalał m.in. na odbieranie użytkownikom ogrodów bez odszkodowania.

Ustawa, którą w piątek przegłosował sejm, przekształca Polski Związek Działkowców w stowarzyszenie. Przynależność do niego będzie dobrowolna.

Nowa ustawa gwarantuje, że działkowcy zachowują prawo do gruntu, majątku i nie tracą zwolnień podatkowych.
  
Za przyjęciem ustawy głosowało 441 posłów, 2 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

REKLAMA