Optymizm rośnie

Kondycja branży ogrodniczej jest dobra, a w ciągu najbliższych 12 miesięcy prawdopodobnie jeszcze się poprawi. Tak wynika z raportu Perspektywy dla branży ogrodniczej, który dla „Biznesu Ogrodniczego” przygotował instytut Millward Brown

Tekst: Maciej Roik
Badanie zostało przeprowadzone w największych placówkach handlowych oraz firmach producenckich. Jego celem była m.in. ocena sytuacji w branży, wpływu reklamy na budowanie jej wiarygodności, a także nastrojów wśród decydentów. 
Jak wynika z raportu, w 42% przypadków ankietowani zapewnili, że kondycja ekonomiczna ich placówki ogrodniczej jest obecnie lepsza niż rok temu. Dodatkowo 32% wskazało, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy sprzedaż będzie rosła, a 46,5% stwierdziło, że utrzyma się na dotychczasowym poziomie. Tylko 17% założyło, że niewykluczone są spadki.
 
– Mimo że osoby z branży ogrodniczej w wielu przypadkach odpowiadały nam, że ten rok wcale nie był dla nich lepszy od poprzedniego, to najwyraźniej śledzą one sytuację gospodarczą i widzą, że prognozy są dobre – podkreśla Katarzyna Bednarek, Research Manager z instytutu Millward Brown. Większość firm biorących udział w badaniu zapewniła, że jest zadowolona z osiąganych wyników finansowych. A na pytanie o prognozy aż 78,5% badanych odpowiedziało, że 2013 rok okaże się biznesowym sukcesem.
 

W ciągu najbliższych 12 miesięcy wzrosty przewiduje wiele firm  z poszczególnych kategorii rynku. W przypadku roślin ogrodowych taki scenariusz kreśli 46% przedsiębiorstw (w minionym roku – 45%), a w kategorii środków ochrony roślin oraz wśród producentów i sprzedawców nawozów – 43%. W najbliższym czasie lepsze wyniki  finansowe planują osiągnąć zarówno centra, sklepy i hurtownie ogrodnicze, jak i producenci oraz dystrybutorzy. Największe wzrosty planują osiągnąć te firmy, które zajmują się produkcją oraz sprzedażą roślin ozdobnych – wg badania to odpowiednio 48,5 oraz 43,4%.
Jak wynika z raportu, w najbliższej przyszłości inwestycyjną ofensywę planują producenci oraz dystrybutorzy roślin. Na pytanie o „planowanie inwestycji w rozwój placówki ogrodniczej, np. w rozbudowę, zakup działki, itp., w ciągu najbliższych 12 miesięcy”, odpowiedzi twierdzącej udzieliło aż 62,6% ankietowanych. Pod tym względem nieco słabiej wypadają  centra, sklepy oraz hurtownie ogrodnicze. W nich inwestycje planuje 39,6% pytanych.
Badanie Millward Brown przyniosło także odpowiedź na pytanie o podejście decydentów z branży ogrodniczej do reklam i reklamowania się. 50,5% ankietowanych wskazało, że firmy, które inwestują w reklamę, stają się bardziej wiarygodne na rynku. Ponadto, prawie 60% decydentów wskazało, że producenci, którzy prowadzą akcje marketingowe i promują swoje produkty cieszą się większym zaufaniem. 32,5% ankietowanych stwierdziło, że o nowościach z branży ogrodniczej dowiaduje się głównie
z reklam.
 

 

REKLAMA

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: