Perspektywy dla rynku rodentycydów

Według raportu dotyczącego rynku rodentycydów w latach 2021-2026 perspektywy dla tego segmentu produktów są raczej optymistyczne, a w Europie skumulowany roczny wskaźnik wzrostu powinien w najbliższych latach wynieść 5.7%

Według danych firmy Global Industry Analysts, światowy rynek rodentycydów do 2026 roku osiągnie wartość 7.1 miliardów dolarów. Oznacza to więc, że wartość rynku tych produktów, szacowana w 2020 roku na 5 mld dolarów, będzie rosła średnio na poziomie 5.8% rocznie.
Zdaniem analityków popyt na rodentycydy rośnie, napędzany przez rosnącą liczbę gryzoni i powodowane przez nie znaczne szkody dla zdrowia, plonów rolnych i własności. Na zwiększony popyt wpływa także rosnąca świadomość dotycząca higieny i zdrowia, a także wysiłki rządów w wielu krajach zmierzające do kontrolowania populacji gryzoni.
Nie bez znaczenia jest także rosnąca populacja ludzi na świecie, a w konsekwencji zwiększone znaczenie produkcji roślinnej na dużą skalę
Dodatkowo popyt na preparaty na gryzonie napędza również budowa nowych hoteli, szpitali, budynków mieszkalnych i biurowych. Zdaniem analityków wprowadzenie naturalnych i nietoksycznych rodentycydów oraz antykoagulantów trzeciej generacji zapewni nowe możliwości rozwoju rynku.
Rodentycydy o działaniu antykoagulacyjnym mają dominujący udział w światowym w rynku – 22.7%.
Jak wygląda sytuacja na poszczególnych rynkach na świecie? Jak podają eksperci Global Industry Analysts, największy ponad 34% udziału w światowym rynku mają Stany Zjednoczone, a wartość tego rynku w 2021 r.
szacowana była na 1.8 mld dolarów. Do wartości rynku na poziomie miliarda dolarów w tym segmencie powoli zbliżają się także Chiny, które mają  osiągnąć tę wartość przed 2026, rosnąc w tym okresie w tempie 7.4% rocznie. Wśród innych godnych uwagi rynków wymienia się także Japonię i Kanadę, gdzie w badanym okresie można spodziewać się wzrostów na poziomie odpowiednio  3.8% i 4.9% rocznie. Z kolei w Europie prognozuje się wzrost na poziomie około 5.7%, wartość rynku europejskiego pod koniec badanego okresu osiągnie 1.1 mld dolarów. Największym kołem zamachowym dla rynku rodentycydów będzie jednak w najbliższych latach rosnący przemysł rolny w rozwijających się regionach, takich jak Brazylia, Indie czy Chiny.
Jak wygląda sytuacja na rynku w skali mikro – na polskim rynku tradycyjnych sklepów i centrów ogrodniczych? Trendy handlowe w tej kategorii pozostają niezmienne – dominują granulaty i pasty, choć na rynku pojawiają się też ciekawe pułapki. Skuteczność, rozpoznawalna, sprawdzona marka, łatwość dozowania, brak konieczności bezpośredniego kontaktu zarówno z samym produktem, jak i ze zneutralizowanym gryzoniem – te elementy mają największy wpływ na sprzedaż rodentycydów na rynku hobby. Mniejsze znaczenie ma aktywna promocja, bo są to produkty, po które sięga się raczej interwencyjnie niż profilaktycznie i najważniejszy jest szybki efekt. Im zimniej na zewnątrz, tym lepsze wyniki sprzedaży rodentycydów, bo szkodniki zaczynają szukać cieplejszych miejsc, dlatego warto sprawdzić czy przygotowana przez nas oferta jest kompletna, dostosowana do oczekiwań klientów na rynku hobby.

REKLAMA

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: