Święto branży

Targi i wystawy stanowią istotny element spajający branżę. Są nie tylko zbiorem prezentowanych produktów, ale przede wszystkim sposobem komunikowania, pozwalającym promotorom i wystawcom nawiązać kontakt ze zwiedzającymi.

 

Imprezy wystawiennicze, nazywane przez wielu świętem branży, odgrywają istotną rolę w kreowaniu wizerunku firmy, prezentacji nowości oraz w nawiązywaniu kontaktów z detalistami i klientami osta-tecznymi. W opinii Agnieszki Żukowskiej, dyrektor Międzynarodowej Wystawy „Zieleń to życie”, targi to miejsce kontaktów biznesowych, ale także dyskusji, wymiany informacji, badania potrzeb i oczekiwań klientów. „Ponadto dzięki rozbudowanym programom towarzyszącym wystawy to także źródło inspiracji i możliwość pozna-nia nowych koncepcji na rozwój firmy” – dodaje rozmówczyni.

 

 

„Zieleń to życie ”
Organizowaną przez nas wystawę charakteryzują przede wszystkim szkółkarski profil i profesjonalny charakter. Blisko 75% wystawców związanych jest z branżą szkółkarską. Odwiedzający wystawę profesjonaliści – handlowcy, szkółkarze, twórcy ogrodów i specjaliści odpowiedzialni za zieleń publiczną – poznają tu nie tylko ofertę wystawców, ale spotykają się na kilku profilowanych tematycznie seminariach i konferencjach, zyskując nowe informacje, inspiracje i kontakt z osobami z branży.

Agnieszka Żukowska
Prezes Agencji Promocji Zieleni
Dyrektor Wystawy „Zieleń to życie”

 

Godne uwagi
Liczba imprez targowych jest ogrom-na. Nie sposób korzystać ze wszystkich propozycji, dlatego już teraz należy zapla-nować osobisty kalendarz targowy.
W zależności od potrzeb wybierać można z kilkudziesięciu imprez krajo-wych, wśród których znajdują się targi o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim oraz lokalnym. Do najważniejszych imprez międzynarodowych należą poznańska Gardenia (26-28 lutego 2010 r.) oraz warszawska „Zieleń to życie” (27-29 sierpnia 2010 r.). Oba wydarzenia uwzględniają w programie dzień dla profesjonalisty oraz szereg imprez towarzyszących, a wśród nich m.in. seminaria, konferencje i prezentacje.
Gardenia to wydarzenie skierowane głównie do handlowców. Bierze w nim udział liczne grono wystawców z kategorii narzędzi i sprzętu ogrodniczego, mebli ogrodowych i małej architektury, podłoży i innych akcesoriów. „Zieleń to życie” ma długą tradycję i skupia głównie szkółkarzy, ponieważ z ich inicjatywy powstała. Niemniej jednak sektor artykułów do pielęgnacji ogrodów również się roz-wija. Gardenia i „Zieleń to życie” to dwie najważniejsze imprezy ogrodnicze w kraju.

Spośród innych targów i wystaw o mniejszym zasięgu na uwagę zasługują największe w Polsce południowej Targi Roślin Ozdobnych i Architektury Ogrodów FLOWERTARG (16–18 kwietnia 2010 r.), Targi Ogrodnicze i Działkowe OGRÓD i TY w Kielcach (9-11 kwietnia 2010 r.), Wiosenna Wystawa Ogrodnictwa w Krakowie (23-25 kwietnia 2010 r.) oraz GARDENexpo – Jesienna Wystawa Kwiatów i Ogrodów w Chorzowie.Wymienione wydarzenia charakteryzują się nieco mniejszym zasięgiem i związane są z konkretnym regionem. Producenci cenią sobie obecność na tego typu targach, ponieważ mogą w ten sposób nawiązać bliższy kontakt z konsumentami. Wydarze nia te w mniejszym stopniu służą biznesowi, za to pomagają w ustalaniu strategii marketingowej.

 

 

Gardenia
Głos znaczący przy ustalaniu terminu oraz profilu imprezy miała branża, bo tylko na podstawie rozmów z ekspertami byliśmy w stanie przygotować dobry produkt, jakim są targi. Warto nadmienić, że współpracujemy ściśle ze Związkiem Szkółkarzy Polskich, Polskim Stowarzyszeniem Centrów Ogrodniczych oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Twórców Ogrodów, Polskim Związkiem Działkowców i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Prognozy na 2010 rok szacują, iż szkółkarze polscy i zagraniczni ulokują swe stoiska na 50% udostępnionej powierzchni. Można zaobserwować, że firmy z artykułami dekoracyjnymi zaczynają rozwijać się wyjątkowo silnie. Obecność tej kategorii na sklepowych półkach jest w stanie zaradzić sezonowości, dlatego na imprezach wystawienniczych również odgrywają istotną rolę.

Dariusz Muślewski

Dyrektor Projektu
POLAGRA – PREMIERY, GARDENIA, FARMA
Międzynarodowe Targi Poznańskie

  

Wymiana do świśadczeń
W Polsce na stałe wpisały się w kalendarz imprez targowych szczególnie dwie imprezy. Pierwsza z nich to Międzynarodowa Wystawa „Zieleń to życie”, która stanowi swego rodzaju podsumowanie sezonu. Druga to organizowana przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Gardenia, która z kolei otwiera sezon. Z imprez zagranicznych na uwagę zasługują wiosenne targi w Essen oraz holenderskie „Plantarium”. Udział w obu wystawach daje dostęp do tego, co nowe, modne, promowane na Zachodzie, a co już niebawem pojawi się na polskim rynku, między innymi dzięki centrom ogrodniczym.

Leszek Kurowski
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Centrów Ogrodniczych

 

Imprezy wystawiennicze organizowane są również przez stowarzyszenia, szkółkarzy oraz firmy producenckie i hurtownie. Przykładem mogą być Targi Ogrodnicze HORTICO, które odbyły się 16 stycznia 2009 roku w Bełchatowie. W spotkaniu wzięli udział czołowi producenci najlepszych marek z branży ogrodniczej, a także właściciele centrów i sklepów ogrodniczych z rejonu dolnoślą-skiego i lubelskiego.

Nieco inny charakter mają Targi Polskiej Grupy Ogrodniczej (2 grudnia 2009 r.), które są jednodniową imprezą cykliczną o charakterze zamkniętym. „Wystawcami są aktualni i potencjalni dostawcy PGO, zwiedzającymi zaś akcjonariusze i pra-cownicy nowo powstałego centrum ogrodniczego” – informuje Robert Chylewski z Polskiej Grupy Ogrodniczej.

Równie interesujące pomysły rodzą się z inicjatywy szkółkarzy, którzy proponują wiele imprez regionalnych. W tym miejscu warto wspomnieć o jesiennej wystawie szkółkarskiej „Zieleń dla Wszystkich”, która po raz pierwszy odbyła się 7-8 października w Goczakowicach. Jest ona wyjątkowa głównie ze względu na ideę prezentowania roślin wspólnie, bez podziału na stoiska. Zorganizowania kolejnej edycji „Zieleni dla Wszystkich” podjęła się firma Plantpol.

Na uwagę zasługują również Wiosenna Wystawa Szkółkarska „Mazowiecka Zieleń” (4-5 marca 2010 r.) oraz Ogólnopolska Wystawa Ogrodnicza „Grajmy w zielone” (maj 2010) w Gdańsku. Obie imprezy organizowane są z inicjatywy największych szkółek w regionie.

 

Zdaniem organizatorów wystawy „Grajmy w zielone” jej edukacyjny charakter oraz atmosfera sprawiają, że udział w niej biorą całe rodziny z regionu. „Mazowiecka zieleń” natomiast ma charakter bardziej handlowy i jest skierowana głównie do profesjonalistów, którym dedykowane jest seminarium „Drzewa dla miast – asortyment, parametry, pielęgnacja”.

Głównym źródłem inspiracji, zarówno dla producentów, jak i centrów ogrodniczych, są imprezy zagraniczne. Ich or-ganizacja stoi na najwyższym poziomie, a o jakości świadczą tłumy wystawców i jeszcze większe rzesze zwiedzających.

W opinii uczestników warto wybrać się na holenderskie targi „Plantarium” (25-28 sierpnia 2010 r.), które rokrocznie skupiają ponad 300 producentów roślin ozdobnych. To jedne z największych w Europie targów szkółkarskich, podobnie jak Targi FLOWERS (Cwiety) w Moskwie (2-5 września 2010 r.), a także Międzynarodowe Targi Ogrodniczo-Kwiatowe Horti Fair w Amsterdamie (12-15 października 2010 r.). Na Międzynarodowych Targach SPOGA + GAFA w Niemczech (Kolonia, 5-7 września 2010 r.) prezentowane są produkty w pięciu kategoriach ogrodniczych m.in. tworzenie ogrodu, pielęgnacja ogrodu czy produkty ekskluzywne. Międzynarodowe Targi Roślin IPM ESSEN (26-29 stycznia 2010 r.) to ponad 100 tys. m2 powierzchni wystawienniczej, która oddana jest do dyspozycji producentów roślin, techniki ogrodniczej oraz florystów. Świętem dla wielu branżystów są Międzynarodowe Targi GLEE (Birmingham, 20-22 września 2010 r.), które co roku odwiedza około 16 tys. osób w poszukiwaniu inspiracji.

 

 

Targi Polskiej Grupy Ogrodniczej
Targi Polskiej Grupy Ogrodniczej odbywają się pod koniec roku i gromadzą dostawców oraz akcjonariuszy PGO. Potencjalni dostawcy, pragnący związać się ze spółką umową handlową, doświadczają doskonałej okazji do kontaktu z większością akcjonariuszy w jednym miejscu i jednym czasie. Takie rozmowy są pierwszym krokiem do efektywnej współpracy. Na targi zapraszamy każdą firmę, posiadającą ciekawą ofertę na produkty mogące przyjąć się na półkach w centrach naszych akcjonariuszy i w sklepach własnych. W tym roku V edycja targów odbędzie się 2 grudnia na terenie Międzynarodowych Targów Łódzkich w hali EXPO.

Robert Chylewski
Polska Grupa Ogrodnicza

 

Targi dla szkółkarzy
Najbardziej prestiżowe targi dla szkółkarstwa w Polsce odbywają się obecnie w Warszawie. Oprócz polskich firm wystawia się tu wielu producentów zagranicznych z Holandii, Niemiec, Włoch, Czech, Belgii i Francji. Szkółkarze ci szukają nowych nabywców na naszym rynku. Jeśli chodzi o wystawy zagraniczne, to spora grupa polskich szkółkarzy rokrocznie prezentuje swoje stoiska na targach w Essen, Moskwie czy Kijowie.

Roman Bodnar
Gospodarstwo Ogrodnicze Roman Bodnar

 

 

Za i przeciw
Głównym argumentem wystawców przemawiającym za ograniczeniem aktywności wystawienniczej są koszty, jakie generuje nie tylko wynajęcie powierzchni wystawienniczej oraz jej zabudowa, oraz koszty delegacji i transportu niejednokrotnie sporych ilości produktów. Do minusów zaliczyć można również ograniczony zasięg imprez wystawienniczych oraz czasochłonność.
Aby jednak realnie zbilansować zyski i straty, należy wziąć pod uwagę korzyści, jakie wynikają z uczestniczenia w targach. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim wysokie zainteresowanie ofertą nie tylko grup docelowych, ale również mediów. Ponadto doświadczenie zdobyte na targach pozwala na maksymalizację zysków z inwestycji, a jednocześnie udostępnia sprawne narzędzia zarządzania kontaktami z klientami, poprzez zgromadzenie ich w jednym miejscu i czasie, w efekcie czego poniesione koszty w przeliczeniu na jednego klienta są relatywnie niskie.

Bilans zysków i strat należy określić szczegółowo. Cel uświęci środki tylko wtedy, gdy uczestnictwo w targach będzie zawarte w ogólnym planie marketingowym firmy, a ponadto koncepcja wystawiennicza przedsiębiorstwa odzwierciedlać będzie dotychczasową strategię firmy.

Prognozy na przyszłość?
W dalszym ciągu targi są ważnym punktem w działalności marketingowej producentów, choć w opinii większości służą bardziej prestiżowi niż efektywności biznesowej. Niemniej jednak można zaobserwować, iż ranga targów zaczyna wzrastać, choć na mapie polskich i zagranicznych imprez branży ogrodniczej większe znaczenie ma tylko kilkanaście z nich. Zdaniem Dariusza Muślewskiego, dyrektora Zespołu Projektowego Targów Gardenia, rozwój imprez wystawienniczych zmierza w kierunku specjalizacji, nastawiając się na jakość zwiedzających, a nie ich liczbę.

 

 

Działani a marketingowe
Zroku na rok imprez przybywa, dlatego wiele firm nasiennych zdecydowało się brać udział tylko w 3-4 imprezach najbardziej dla nich przydatnych. Obecnie wybieramy przede wszystkim te wystawy, gdzie możemy zaprezentować pełną gamę swoich produktów i nawiązać nowe kontakty zarówno z producentami towarowymi, jak i przedstawicielami sklepów. Wśród branży nasiennej dużym uznaniem cieszą się Dni Ogrodnika w Gołuchowie, Święto Cebuli w Henrykowie, Dni Marchwi w Żelaznej czy Dni Kapusty w Charsznicy oraz Agro-Show w Bednarach.

Grażyna Rengwelska
Kierownik działu marketingu
PNOS w Ożarowie Mazowieckim S.A.

REKLAMA

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: