Szkolenia na Gardenii

Już za dwa miesiące największe spotkanie branży ogrodniczej – targi Gardenia, tym razem od czwartku do soboty, tj. pomiędzy 27.02, a 01.03. 2013 roku  w Poznaniu. Patronem medialnym tego wydarzenia jest „Biznes Ogrodniczy”. Na targach poza rozmowami biznesowymi nie zabraknie profesjonalnych szkoleń. Zarząd PSCO przygotował specjalną propozycję warsztatów dla pracowników i właścicieli centrów ogrodniczych

Jak pracować z trudnym klientem? Jakie są metody zarządzania ryzykiem walutowym w firmie? Jak uzyskać wzrost zysku o 1-3 punktów procentowych? Odpowiedzi na te pytania już 27 lutego 2014 roku poznają uczestnicy szkolenia przygotowanego przez zarząd PSCO. Odbędzie się ono podczas pierwszego dnia targów Gardenia. Przewidziane są dwa cykle – dla pracowników centrów ogrodniczych oraz dla właścicieli i menedżerów placówek.

Pracownicy centrów ogrodniczych dowiedzą się, jak współpracować z trudnym klientem. Podczas szkolenia, poza wprowadzeniem teoretycznym, przewidziane są warsztaty, dzięki którym nabyte umiejętności zostaną przećwiczone w praktyce. Spotkanie poprowadzą doświadczeni i bardzo dobrze zaznajomieni z branżą ogrodniczą trenerzy z firmy Open, którzy wielokrotnie przygotowywali już takie warsztaty dla pracowników i menedżerów centrów ogrodniczych. Całość potrwa ok. 2,5 godziny.
Koszt: 100 zł brutto od pracownika (dla członków PSCO: 80 zł brutto), za trzeciego i każdego kolejnego pracownika z jednej firmy 20% rabatu.

                                                                                                                               
Blok szkoleniowy dla właścicieli i menedżerów centrów ogrodniczych został podzielony na dwie części. Pierwsza, prowadzona przez Tomasza Butkiewicza z firmy Igoria Trade SA, będzie dotyczyła metod zarządzania ryzykiem walutowym w firmie, z nakierowaniem na praktyczne aspekty i możliwości obniżenia kosztów transakcji walutowych, uzyskiwania dobrego kursu i zabezpieczania się przed gwałtownymi wahaniami kursowymi.
Drugą część poprowadzi Maciej Kroenke, dyrektor spółki Fern Partners, specjalizującej się w doradzaniu klientom biznesowym w zakresie optymalizacji cen i marży. Działania Fern Partners przynoszą zazwyczaj wzrost zysku o 1-3 punktów procentowych. Firma doradzała dużym sieciom DIY, w tym także działom ogrodniczym.

Koszt udziału w obu szkoleniach: 100 zł brutto (dla członków PSCO: 80 zł brutto). Płatność na podstawie faktury.
 

REKLAMA