Szkółkarstwo – perspektywy rozwoju

W dniach 17-18 listopada br. w Centrum Kongresowym Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Szkółkarstwo – perspektywy rozwoju” zorganizowana dla uczczenia 20-lecia działalności Związku Szkółkarzy Polskich. Głos zabrało 14. prelegentów, w tym 8. specjalistów z zagranicy, którzy w trakcie swoich wystąpień podjęli 19 tematów. Zagraniczni prelegenci przed spotkaniem odbyli półtoradniową wycieczkę studyjną, wizytując w jej trakcie trzy szkółki zrzeszone w ZSzP, co pozwoliło na lepsze poznanie polskiego szkółkarstwa. Konferencja była wyjątkowym branżowym wydarzeniem na skalę międzynarodową, o czym świadczy grono 350. uczestników przybyłych z 11. oprócz Polski krajów (Belgii, Białorusi, Danii, Finlandii, Holandii, Kazachstanu, Litwy, Rosji, Szwecji, Ukrainy i Węgier).

REKLAMA
Targi Zieleń to życie