Vilmorin Garden proaktywnie

Firma Vilmorin Garden to partner tegorocznej edycji Generatora Malta. Celem projektu jest jednoczenie lokalnej społeczności wokół wspólnych prac nad upiększeniem trzech dzielnic Poznania – Wildy, Łazarza oraz Jeżyc

Generator Malta odbywa się w ramach Malta Festival Poznań. Zakłada wspólne sadzenie i pielęgnację roślin, a także animację otwartych miejskich terenów. Generator Malta odbywa się w ogrodach społecznościowych na Wildzie i Łazarzu oraz w opuszczonym kiosku na Jeżycach. – Głównym założeniem projektu, w którym kolejny raz bierzemy udział, jest uruchomienie potencjału osób dzielących wspólną przestrzeń. Generator Malta to nie tylko miejski event. To długofalowy proces ożywiania miejsc i nawiązywania więzi między mieszkańcami – wyjaśnia Beata Gawęcka, Marketing Manager w firmie Vilmorin Garden. – Wspieramy tę inicjatywę dzieląc się naszymi doświadczeniami i przekazując wysokiej jakości nasiona, takie jak m.in. fasola, facelia, kosmos, lobelia, nasturcja, powój, wilec, chaber i czarnuszka damasceńska – dodaje.

REKLAMA