QEMETICA

W czerwcu CIECH Sarzyna zmieni nazwę na Qemetica Agricultural Solutions Poland. Cała Grupa CIECH w tym samym czasie zmieni nazwę na Qemetica

Qemetica Agricultural Solutions Poland – tak od czerwca będzie nazywać się CIECH Sarzyna – podkarpacka spółka chemicznej Grupy CIECH. Jednocześnie cała Grupa CIECH będzie od tego czasu nazywać się Qemetica. Zmienią się także nazwy innych spółek w ramach grupy. To nowy krok w historii firmy po tym, jak 10 lat temu strategicznym inwestorem został holding inwestycyjny Kulczyk Investments, a także bezpośrednie następstwo objęcia przez Kulczyk Investments pełnej kontroli nad Grupą i zakończenia notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w marcu tego roku. Jednocześnie CIECH określił strategiczne cele na kolejne 6 lat i ma ambitne plany związane ze zrównoważonym rozwojem, w tym zmniejszeniem emisji CO2 o 45 proc. do 2029 roku. Każdy z siedmiu biznesów grupy – rozwijany na Podkarpaciu biznes Agro, jak również obecne w innych miejscach w kraju i Europie Soda, Sól, Pianki, Krzemiany, Opakowania oraz Cargo – ma określone cele biznesowe na 6 lat.

Zmiana nazwy to kontynuacja dynamicznej transformacji na przestrzeni ostatnich lat. W tym okresie struktura Grupy została uporządkowana, a procesy produkcyjne i biznesowe usprawnione. Zrealizowano również największy w historii plan inwestycji (m.in. budując warzelnię soli w Niemczech za ok. 700 mln zł), wdrożono także ambitne zamierzenia związane ze zrównoważonym rozwojem.

Zamykamy rozdział Centrali Importu Eksportu Chemikaliów, otwieramy nowy rozdział pod nazwą Qemetica – chemicznej grupy napędzającej wiele branż gospodarki na wszystkich kontynentach. Dlatego ze zmianą nazwy łączy się także przyjęcie kluczowych zamierzeń strategii biznesowej na kolejne 6 lat. Mamy ambitny plan przedefiniowania przemysłu chemicznego w odpowiedzi na wyzwania, które stawia przed nami codzienność: przede wszystkim ochrona klimatu i zasobów naturalnych przy jednoczesnym wzroście konkurencyjności i pierwiastka innowacji w produktach oraz usługach naszej Grupy. Celem na 2026 rok jest 10 patentów wspierających naszą konkurencyjność. Nadal będziemy eksplorować europejski rynek start-upów w poszukiwaniu rozwiązań z obszaru clean technology czy nowych biznesów, już dla Qemetiki – mówi Kamil Majczak, Prezes Zarządu CIECH S.A.  

Grupa CIECH, a od czerwca Qemetica, chce zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 45 proc. do 2029 roku. Aktualne pozostają plany osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2040 roku. Jednym z priorytetów Qemetiki będzie zrównoważone środowiskowo portfolio produktów. Jej biznes Agro stawia też na międzynarodową ekspansję oraz istotną rozbudowę oferty o innowacyjne rozwiązania odpowiadające na potrzeby rolników.  Ekspansję zagraniczną będzie również kontynuować Halvetic — innowacyjny herbicyd w ofercie CIECH, bazujący na opatentowanej technologii BGT („Better Glyphosate Technology”®), która pozwala na utrzymanie dotychczasowej wysokiej skuteczności substancji aktywnej przy jednoczesnym obniżeniu jej dawki na hektar o połowę.  Produkt zadebiutował w Polsce ponad dwa lata temu, wzmacniając pozycję spółki w segmencie glifosatu – obecnie udział spółki z Nowej Sarzyny w krajowym segmencie tej substancji wynosi ponad 40 proc. Grupa, między innymi dzięki kolejnym rejestracjom Halvetic, dokonuje ekspansji międzynarodowej na kolejne rynki. Produkt jest zarejestrowany już w 18 państwach na świecie, w tym w 14 krajach w Europie, m.in. w Chorwacji, Czechach, w Rumunii, na Litwie, Łotwie, a także w Portugalii. Już teraz Halvetic oczekuje na zarejestrowanie w kolejnych 8 państwach Starego Kontynentu. Zmiana nazwy z CIECH na Qemetica będzie odbywała się stopniowo na przestrzeni maja i czerwca w poszczególnych zakładach produkcyjnych Grupy w Polsce i za granicą.

REKLAMA