Walne Zgromadzenie Członków PSCO po raz czternasty

W dniach od 9 do 11 listopada w Opalenicy odbyło się XIV Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Centrów Ogrodniczych, poświęcone kilku ważnym zagadnieniom. Pierwszego dnia zatwierdzono sprawozdanie finansowe za poprzedni rok, Leszek Kurowski, prezes PSCO, przedstawił szczegółowo zakres pracy wykonanej przez Zarząd i Biuro Stowarzyszenia oraz nakreślił plan działań na następny rok.

Kolejna część spotkania poświęcona była dyskusji na temat obecnej sytuacji na rynku ogrodniczym, kierunkom zachodzących zmian i potrzeb reagowania na nie przez właścicieli centrów ogrodniczych. Członkowie PSCO wysłuchali wystąpienia przedstawicieli dużej zagranicznej organizacji zakupowej, która podzieliła się swoim doświadczeniem i metodami działań. Podsumowano także pracę grupy Członków PSCO, która wytyczyła kierunki aktywności niezbędne dla utrzymania konkurencyjności centrów ogrodniczych na przyszłość. Dyskusja skupiała się na tych obszarach, które potrzebują głębszej analizy i wypracowania wspólnej polityki działania. Uczestnicy Zjazdu podzielili się na grupy robocze i w mniejszych zespołach pracowali nad tematami wymagającymi szczegółowych ustaleń.

Walne Zgromadzenie zakończono szkoleniem, przeprowadzonym przez przedstawicieli Firmy Eko Cykl, organizacji zajmującej się odzyskiem i recyklingiem opakowań. Prelekcja dotyczyła głównie tematyki opłaty produktowej i innych obowiązków przedsiębiorców wynikających z ustaw związanych z ochroną środowiska.

– Walne Zgromadzenie PSCO jest jednym z ważniejszych spotkań, w których biorą udział właściciele centrów ogrodniczych. To doskonała okazja dla osób zarządzających placówkami do wymiany doświadczeń, zaprezentowania sukcesów minionego roku, a także podnoszenia swoich kwalifikacji podczas specjalnie organizowanych szkoleń – mówi Jarosław Olewicz, dyrektor ds. strategii i rozwoju „Biznesu Ogrodniczego”, uczestniczący w spotkaniu.

 

 

REKLAMA
Targi Zieleń to życie