Zielone Miasto Europy

W trzynastu krajach UE ruszyła w tym roku kampania „More Green Cities for Europe”, czyli „Zielone Miasto Europy”, która finansowana jest z funduszy unijnych i potrwa 3 lata. Jej cel to zwiększenie wykorzystania roślin w przestrzeniach zurbanizowanych – dla dobra społeczności, środowiska, klimatu, a także na rzecz rozwoju gospodarczego aglomeracji. Na poziomie wspólnotowym zieloną branżę reprezentuje w tym projekcie Europejskie Stowarzyszenie Szkółkarskie (ENA), a w naszym kraju przedsięwzięcie realizuje Związek Szkółkarzy Polskich – organizacja, która zyskała rangę tutejszego eksperta w dziedzinie zieleni i związanych z nią zagadnień

Tekst: Joanna Filipczak, prezes Agencji Promocji Zieleni

Green City – więcej zieleni
Termin „Green City” staje się coraz bardziej popularny na całym świecie, nie tylko w kręgach specjalistów zajmujących się architekturą krajobrazu czy produkcją drzew i krzewów przeznaczonych na publiczne i instytucjonalne tereny zieleni. Zielone Miasto jest symbolem potrzeb współczesnego człowieka, a zarazem konieczności radykalnych zmian w kształtowaniu warunków życia ludzi w przestrzeniach zurbanizowanych, które się rozrastają, oraz zapobiegania katastrofie klimatycznej. To pilne zadanie. Jego wagę dodatkowo unaoczniły miesiące pandemii koronawirusa, podczas której kontakt z przyrodą okazywał się jedną z najbardziej pożądanych życiowych czynności.
Cele kampanii – mocne argumenty i ekspercka wiedza
Główny cel kampanii „Zielone Miasto Europy” to dotarcie z profesjonalną informacją do szerokiej grupy odbiorców, którzy mogą wpłynąć na zwiększanie zielonych powierzchni na terenach zurbanizowanych. Podstawą działania są argumenty i konkretne przykłady dotyczące korzystnego wpływu zieleni na klimat, ekonomikę, zachowania i relacje społeczne oraz zdrowie mieszkańców miast. W pierwszym rzędzie chodzi jednak o przekonanie decydentów – samorządowców, polityków, urbanistów, deweloperów oraz innych inwestorów – że drzewa, krzewy, parki, ogrody są częścią tkanki miejskiej nie tylko niezbędną z punktu widzenia przyrodniczego i architektonicznego, ale też opłacalnym rozwiązaniem, dowodem na perspektywiczne, biznesowe myślenie. Aby zieleń publiczna spełniała tę rolę, musi być funkcjonalna, dobrze zaprojektowana, z właściwym doborem drzew i krzewów wysokiej jakości. Na te aspekty także zwraca uwagę kampania, upowszechniając wiedzę na temat doboru i dostosowania roślin do określonych celów, informując o funkcjach biologicznych i estetycznych poszczególnych grup roślin i o konieczności przestrzegania norm jakościowych dotyczących materiału nasadzeniowego.
Green City – Zielone Miasto – to się opłaca!
Ważnym tegorocznym punktem programu realizacji kampanii była prelekcja dr. Charliego Halla z USA pt. „Inwestycje w zieleń a rozwój gospodarczy”, którą ekspert ten zaprezentował 3 września podczas konferencji z cyklu Mocno Zielone Miasto towarzyszącej 28. Międzynarodowej Wystawie Zieleń to Życie & Flower Expo Polska. Prelegent omówił wartość pieniężną tzw. ulepszonego krajobrazu miejskiego – korzyści ekonomiczne, jakie płyną z urządzania profesjonalnych, dobrze zaprojektowanych i wykonanych terenów zieleni, zgodnie ze współczesnym paradygmatem, a jednocześnie z policzalnymi oszczędnościami lub zyskami dla budżetu miejskiego, gminnego, itd. Wyjaśnił dlaczego władze samorządowe i inne powinny inwestować (więcej) w zieleń.
Dr Charlie Hall swoje wnioski sformułował na podstawie ponad 3000 badań, z których wynika m.in., iż inwestycje w zieloną infrastrukturę są dziś skutecznym narzędziem rozwoju gospodarczego.

Europejska Nagroda Green City
Zapraszamy inwestorów publicznych i developerów do udziału w konkursie o Europejską Nagrodę Green City. Celem konkursu jest promocja ambitnych, inspirujących i innowacyjnych realizacji zielonej infrastruktury. Terenami zieleni pretendującymi do nagrody mogą być np. ogród przyszkolny, zieleń publiczna w dzielnicy mieszkaniowej, ogród firmowy z miejscem do pracy, ogród terapeutyczny przy szpitalu, park miejski z programem sportowym i rekreacyjnym czy zieleń na terenach poprzemysłowych. Projekty muszą być w pełni zrealizowane i oddane do użytkowania nie wcześniej niż 5 lat temu.
Nagradzane projekty promują oprócz miasta, także inwestora, projektanta i wykonawcę. Udział w konkursie jest bezpłatny, zgłoszenia będą przyjmowane do 21 września 2021 r.

Szczegóły na temat kampanii można uzyskać w biurze Związku Szkółkarzy Polskich (e-mail zszp@zszp.pl, tel. 22 435 47 22) oraz Agencji Promocji Zieleni (e-mail joanna.filipczak@zszp.pl, tel. 22 435 47 20).

REKLAMA

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: