Zielone Miasto – Harmonia Przestrzeni

Zielone Miasto – Harmonia Przestrzeni Konferencja towarzysząca XVIII MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWIE "ZIELEŃ TO ŻYCIE" (27-29 sierpnia 2010 r.)

Organizatorzy XVIII Międzynarodowej Wystawy "Zieleń to życie" zapraszają na konferencję Zielone Miasto – Harmonia Przestrzeni. Cykl konferencji został zainaugurowany w 2000 roku z inicjatywy Związku Szkółkarzy Polskich. Od tego czasu wydarzenie to corocznie gromadzi ok. 200 osób z całego kraju zajmujących się zielenią miejską. Konferencja stwarza możliwość prezentacji nowych idei, doświadczeń i rozwiązań, a także jest forum kontaktów i wymiany informacji w branży.

Konwencja „praktycy dla praktyków” pozwala na wspólne identyfikowanie nurtujących środowisko problemów i poszukiwanie rozwiązań również poprzez kontakt z najlepszymi specjalistami ze swoich dziedzin.
W tym roku tematem wiodącym jest harmonia w przestrzeni miejskiej. Program został tak skonstruowany, aby uczestnicy dowiedzieli się jak można wpływać i co konkretnie zrobić, aby przestrzeń miasta odpowiadała jego mieszkańcom pod względem potrzeb i zmian kulturowych. Podczas obrad zajmiemy się aspektami budującymi ład i wpływającymi na tożsamość miasta – dziedzictwem kulturowym, historią, świadomością estetyczną oraz nowoczesną technologią. Oddzielny blok tematyczny zostanie poświęcony roli zieleni, a w szczególności drzewom, pnączom i roślinności powszechnie uznawanej za „chwasty”. Uczestnicy będą mieli również zaprezentowane najnowsze projekty architektury krajobrazu realizowane w Polsce.

Cele Konferencji:
• propagowanie dobrych rozwiązań i nowych technologii w zakresie utrzymania i rozwoju zieleni w miastach
• propagowanie wizerunku zieleni miejskiej, jako wartości podnoszącej jakość życia mieszkańców i pełnoprawnego elementu krajobrazu miasta
• integracja środowiska odpowiedzialnego za zieleń publiczną

Uczestnicy:
• ogrodnicy miejscy, inspektorzy i specjaliści z Wydziałów Ochrony Środowiska, Komunalnych i Inwestycyjnych, odpowiedzialni za zieleń publiczną w miastach i gminach
• administratorzy i zarządzający zielenią w zespołach mieszkaniowych
• architekci krajobrazu
• przedstawiciele firm urządzających i pielęgnujących tereny zieleni

 

Więcej na: www.zielentozycie.pl

REKLAMA

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: