SUPERPLON K – Pierwsza pomoc dla roślin

Stymulator wzrostu roślin w formie cieczy do rozcieńczania wodą. Stosujemy dolistnie w krytycznych (przed, w trakcie i po) momentach uprawy, a także w celu poprawienia jakości i wielkości plonu. Ważną cechą produktu jest brak okresu karencji. Jego naturalną cechą jest efektywne i skuteczne działanie w warunkach stresowych, uniwersalność działania oraz efektywne regulowanie transportem elektronów w procesie fotosyntezy roślin.

Grupa Target

Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

www.target.com.pl

REKLAMA