Świadomość klientów rośnie

Ze względu na wzrost popytu na rośliny zwiększyło się zainteresowanie jesiennymi zamówieniami materiału, a nawet jesiennymi odbiorami. Doświadczeni klienci nie czekają na ostatnią chwilę z zatowarowaniem – mówi Adam Ważyński, właściciel Szkółki Roślin Ozdobnych WAŻYŃSCY

Jakie zmiany w zachowania konsumentów kupujących rośliny możemy zauważyć na rynku?
Obserwujemy wzrost świadomości klientów detalicznych. Wciąż jeszcze wysoki procent dokonuje zakupów ad hoc. Coraz więcej jednak planuje, wybierając odmiany uatrakcyjniające zielony teren przez cały rok. Hobbyści poszukują już nie tylko bestsellerów, ale i nowości rynkowych. Wybierają odmiany karłowe lub w formie szczepionej. Chętniej sięgają też po rośliny owocowe. Wplatają je pomiędzy rośliny ozdobne, tworząc kompozycje wizualno-smakowe.

Jakie trendy mają obecnie największy wpływ na sprzedaż roślin?
Jesteśmy świadkami istotnej zmiany w zielonych trendach. Nie bez znaczenia staje się podnoszony przez interesariuszy temat ekologii. Chcą oni mieć wpływ na poprawę ekosystemu. W związku z gęstą zabudową, architekci mierzą się z mniejszymi obszarami. Zwiększyła się także świadomość w kwestii pochodzenia roślin. Ma to znaczenie pod względem ekonomicznym – wybór polskich roślin stał się nie tylko atrakcyjny jakościowo, ale również cenowo.
Zmiany obserwujemy także wśród odbiorców hurtowych. Wiążą się one z organizacją pracy. Ze względu na wzrost popytu na rośliny zwiększyło się zainteresowanie jesiennymi zamówieniami materiału, a nawet jesiennymi odbiorami. Doświadczeni klienci nie czekają na ostatnią chwilę z zatowarowaniem.

Czy w działaniach szkółki w najbliższym czasie można się spodziewać istotnych zmian?
W Szkółkach WAŻYŃSCY każdego roku stawiamy przed sobą nowe wyzwania. Decyzja o specjalizacji w produkcji i realizacji obranego modelu biznesowego wymaga od nas szeregu działań. Regularnie wdrażamy rozwiązania technologiczne i poszerzamy park maszynowy. Odpowiednio zarządzamy zasobami ludzkimi.
Z jednej strony umożliwia to produkcję najwyższej jakości materiału szkółkarskiego, z drugiej wpływa na optymalizację kosztów i czasu pracy. Przekłada się to na rachunek ekonomiczny i daje możliwość realizacji nowych inwestycji. Bez strategicznego i konsekwentnego działania pożądany efekt – rozwój i umacnianie pozycji – nie byłby możliwy do uzyskania.

REKLAMA