Agroma S.A. zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AkcjonariuszyZarząd notowanej na New Connect firmy Agroma S.A. zwołał nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad obejmował m.in. wprowadzenie zmian w statucie spółki, umożliwiających tzw. reverse split, czyli scalenie akcji poprzez zmianę ich wartości nominalnej, z jednoczesnym zmniejszeniem łącznej liczby walorów. Spółka chce zmienić wartość nominalną każdej akcji na 50 groszy (obecnie jest to 1 grosz). Dzięki temu łączna liczba akcji Agroma S.A. wszystkich serii zmniejszy się z 630 mln do 12,6 mln.

„Chcemy pokazać, że jesteśmy poważną spółką, która działa według wszystkich panujących na rynku reguł” – mówi Piotr Staszewski, Prezes Zarządu Agroma S.A. „Resplit ułatwi inwestorom wycenę akcji Agromy, a wyższa wartość nominalna zbliży nas do prestiżowego segmentu New Connect Lead” –wyjaśnia Prezes. „Chcemy zapewnić inwestorom optymalne warunki obrotu akcjami. Liczymy, że podwyższenie wartości nominalnej wpłynie pozytywnie na możliwość przejścia Agromy na notowania ciągłe” dodaje.

 

REKLAMA

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: