Green & Joy – Hurtownie dobrze ułożone

Dobrze wyeksponowane produkty i estetyka miejsca sprzedaży stanowią w każdym z sześciu oddziałów Green & Joy istotny element strategii firmy. Jak to wygląda w praktyce?

 

Tekst: Ilona Rosiak

 

Sieć hurtowni Green & Joy to obecnie sześć wielkopowierzchniowych placówek wysokiego składowania. Choć dyrektorzy poszczególnych oddziałów w Ożarowie Mazowieckim, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Lublinie czy Toruniu wprowadzają swoje udoskonalenia i dostosowują ekspozycję do potencjału zakupowego klientów, to jednak w obrębie całej sieci funkcjonuje Corporate Identity, a więc identyfikacja wizualna. Co wyraża i jakie ma zastosowanie?

 

Znak równości
Spójny wizerunek firmy Green & Joy realizowany jest m.in. poprzez ujednolicony obraz przedsiębiorstwa. Wyraża się on nie tylko wspólnym dla sieci logo, ale również wystrojem wnętrz hurtowni i sposobie oznakowania towarów, doborem hali i ich lokalizacji, a także standardem obsługi klientów. Innymi słowy, jest to zupełnie nowe podejście do stworzenia jednej, spójnej koncepcji postępowania przedsiębiorstwa i jej pracowników, a także sposobów komunikowania się z otoczeniem i klientami. W związku z tym Green & Joy uwzględnia nie tylko czynniki identyfikujące, a więc nazwę i znaki firmowe, ale przede wszystkim uwiarygodnia ten pozytywny wizerunek poprzez kierowanie się w działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju oraz oferowanie rozwiązań chroniących interesy klientów. Co wchodzi w ich skład?

 

Klient nasz pan
Ład i porządek zaprowadzony w każdej z sześciu hurtowni to nie tylko wyraz dobrej organizacji pracy, ale również szacunku do klienta. Ten bowiem, przystępując do współpracy z siecią, liczy na komfortowe warunki dokonywania zakupów.

Realizacji tego celu służą przede wszystkim przestronne hale magazynowe wysokiego składowania, pogrupowanie produktów kategoriami oraz przestronne ciągi komunikacyjne, które umożliwiają nie tylko swobodne poruszanie się wózkiem, ale również specjalistycznymi podnośnikami. Każda z grup jest ponadto oznaczona zawieszonymi tablicami informacyjnymi z nazwami działów.

 

Dzięki wysokiemu składowaniu produktów unika się przechowywania palet na ziemi, a także łatwiej kontroluje stany magazynowe. Taka forma przechowywania towaru wpływa pozytywnie na wizerunek firmy, który klient odbiera jednoznacznie, uznając hurtownię za dobrze zaopatrzoną. Podobnie jak multiplikacja facingów, czyli ustawienie wielu opakowań tego samego produktu obok siebie. Wpływa na to również sprawne uzupełnianie produktów na półkach. W Green & Joy nie dopuszcza się bowiem do „out of stock” – braków towarowych.

 

Ekspozycja
Asortyment ułożony jest kategoriami, w obrębie których występuje asortyment komplementarny, a więc przy kosiarkach znajdują się żyłki, oleje oraz zapasowe części do tych narzędzi. Przy ekspozycji produktów takich jak nawozy czy nasiona traw stosuje się zasadę podziału na trzy półki cenowe, spośród których klient wybiera te najwłaściwsze. W przypadku nasion roślin uprawnych stosowane są stojaki ekspozycyjne, ukazujące szeroki wybór asortymentu. Osobnym tematem są zaś środki ochrony roślin, które wymagają specjalnego przechowywania. W placówkach samoobsługowych obowiązuje bowiem zakaz swobodnego handlu tego typu produktami, dlatego przechowuje się je w przeszklonych gablotach bądź sprzedaje zza lady.

 

To nasze atuty
Damian Winiarski
dyrektor Green & Joy w Szczecinie

Każdy oddział hurtowni jest inny i do pewnego stopnia samodzielnie określa sposób ekspozycji produktów. Dostosowuje je do potrzeb klientów oraz specyfiki zajmowanej hali. Niemniej jednak korzystamy z jednakowych standardów oraz wymieniamy się doświadczeniami. Doskonałym miejscem na ekspozycję środków ochrony roślin jest miejsce widoczne po wejściu do hurtowni. W przypadku innych produktów korzystamy z dodatkowych ekspozytorów, stojaków cenowych oraz banerów, które pozwalają na większą czytelność ceny, ekspozycji lub bezpieczeństwa klientów na hali. Produkty ułożone są asortymentem z możliwością wyboru najniższej, średniej oraz najwyższej półki cenowej.

 

 

REKLAMA

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: