I EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI „SLOW ParkProjekt”

Prezydent Poznania Ryszard Grobelny objął patronatem medialnym akcję SLOW ParkProjekt, zainicjowaną przez magazyn „SlowLife Food & Garden” oraz wydawnictwo Top Media & Publishing House. Idea akcji, której głównym celem jest współuczestniczenie mieszkańców miast w kształtowaniu miejskiej przestrzeni publicznej oraz popularyzacja hobby ogrodniczego, ma za zadanie umocnić wizerunek Poznania jako miasta wspierającego rozwój zielonej architektury i ekologii

SLOW ParkProjekt to ogólnopolska akcja społeczna upiększająca polskie parki i skwery. W projekcie biorą udział różne środowiska – uniwersyteckie wydziały Architektury Krajobrazu, Urzędy Miejskie, Zarządy Zieleni Miejskiej oraz społeczność mieszkańców pięciu największych miast w Polsce: Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Gdańska, a także środowisko biznesowe oraz Partnerzy i Sponsorzy. Program wiąże się z poprawą jakości publicznych przestrzeni miejskich i w związku z tym przewiduje szereg różnorodnych oraz kompleksowych działań.

Akcja ma celu zieloną rewitalizację przestrzeni miejskiejparki, skwery, zieleńce przez wdrożenie projektu staną się przyjaznym miejscem spędzania wolnego czasu.

Inicjatywa zwraca uwagę na bardzo ważną kwestię kształtowania przestrzeni publicznej przez mieszkańców dużych miast oraz pokazanie ich realnego wpływu na wygląd otaczających nas terenów zielonych. Wspólne działanie mieszkańców, władz miejskich i instytucji naukowych pozwoli na integrację, dzięki której mieszkańcy będą w większym stopniu utożsamiać się ze swoim miastem oraz poczują się odpowiedzialni za jego wygląd i rozwój. Zaangażowanie mieszkańców w akcję SLOW ParkProjekt rozwinie także poczucie tożsamości lokalnej.

Pilotaż programu SLOW ParkProjekt rusza wiosną 2014 w Poznaniu.

Obecność w projekcie wybranych z branży ogrodniczej Partnerów jest kluczowa z uwagi na aspekt połączenia nauki i biznesu.

KONKURS „SLOW PARKI – ZIELONA REWITALIZACJA”

Zaprojektuj, zmień, zazieleń!

Ogólnopolski Konkurs Projektowy dla studentów uczelni wyższych kierunków Architektury Krajobrazu i Ogrodnictwa w Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.

Głównym celem konkursu jest promocja zrównoważonego projektowania. Czekamy na projekt miejskiego zieleńca jako nowoczesnej i przyszłościowej alternatywy dla miejskiego ogrodnictwa. To wyzwanie projektowe dla młodych architektów i ogrodników, które ma przełamywać stereotyp w postrzeganiu i projektowaniu zieleni przestrzeni publicznej.

Wydawnictwo Top Media & Publishing House Sp. z o.o. oraz magazyn „SlowLife Food & Garden” zapraszają do wzięcia udziału w konkursie „SLOW PARKI – ZIELONA REWITALIZACJA” w ramach ogólnopolskiej akcji SLOW ParkProjekt.

Zwycięskie projekty na rewitalizację wybranej przestrzeni miejskiej stworzone przez studentów uczelni wyższych kierunków Architektury Krajobrazu i Ogrodnictwa zostaną zrealizowane we współpracy z Zarządami Zieleni Miejskiej oraz firmami partnerskimi akcji.

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej: www.slowlifepolska.pl

Otwarcie konkursu: styczeń 2014.

Termin nadsyłania prac: 20 lutego 2014.
Rozstrzygnięcie konkursu: 27.02 – 01.03 TARGI GARDENIA, MTP

Organizatorzy:

Top Media & Publishing House Sp. z o.o.
„SlowLife Food & Garden”
„Biznes Ogrodniczy”

Partnerzy:

       

Patronat:

 

                                            Patronat medialny:

 

 

 

 

REKLAMA
Targi Zieleń to życie