Reklama prasowa nadal na topie

Reklamy internetowe są częściej ignorowane (aż 82%) niż te pojawiające się w tradycyjnych mediach (spoty telewizyjne ignoruje 37% badanych, radiowe 36%, a reklamy prasowe 35%) – to główny wniosek z badania przeprowadzonego w USA przez firmę Harris Interactive

Firma badawcza sprawdziła również, w jakich grupach wiekowych odsetek ignorowania poszczególnych formatów jest najwyższy.
Badani z grupy 65+ najczęściej deklarowali, że nie oglądają reklam. W przypadku wszystkich kategorii znaleźli się powyżej średniej dla całej badanej grupy.

Osoby z najstarszej grupy niemal dwa razy częściej niż osoby z przedziału wiekowego 18-34 przyznawały, że ignorują reklamy telewizyjne (50% do 26%). W wypadku reklam radiowych stosunek ten wynosi 46% do 34%, a przy reklamach w prasie 41% do 34%.

Jak się okazało, płeć badanych nie miała większego wpływu na skłonność do ignorowania reklam. Z badania wynika jednak, że wielkość dochodów ma tu duże znaczenie. Osoby dobrze sytuowane częściej ignorują reklamy internetowe, rzadziej natomiast niż osoby o niższych dochodach ignorują tradycyjne formaty.

Osoby z wyższym wykształceniem rzadziej oglądają reklamy online, jednak w wypadku reklam telewizyjnych, radiowych i prasowych nie ma znaczących różnic między nimi a osobami bez wyższego wykształcenia.

Badani, którzy mają dzieci, rzadziej ignorują wszystkie typy reklam, a ci będący w związkach małżeńskich częściej niż wolni respondenci ignorują reklamy w radiu oraz w gazetach.

Sprawdzono także, jakie cechy powinna mieć reklama online, by przyciągnąć odbiorców. 40% badanych wskazało, że powinna być zabawna. Ankietowani deklarowali również, że ich uwagę przyciągnęłaby m.in. ciekawa grafika (19%) czy interaktywność (12%).

O badaniu
Ankieta online została przeprowadzona w USA przez firmę badawczą Harris Interactive na zlecenie Goo Technologies między 17 a 21 stycznia 2014 r. Badani: 2047 osób powyżej 18. roku życia.

Źródło: Marketing przy kawie

 

 

REKLAMA