IX Konferencja Zarządzania Zielenią Miejską

Biznes Ogrodniczy objął patronatem medialnym IX Konferencję Zarządzania Zielenią Miejską, która odbędzie się 19-20 maja 2016 w Hotelu Felix w Warszawie

Celem konferencji jest wywołanie dyskusji, propozycji wizji, nowych rozwiązań kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni w mieście.

Podczas obrad zostanie poruszona tematyka dotycząca doboru, sposobu uprawy i pielęgnacji drzew oraz krzewów na tereny mocno zurbanizowane. Nie zabraknie praktycznych rozwiązań – zarządzanie ryzykiem jako element programu gospodarki drzewostanem, metody diagnostyki drzew, nowoczesnych technologii – technologie geoinformacyjne i produktów a ponadto ciekawych inspiracji i zapowiedzi nowości w tym prawnych – in house w zieleni – czyli zlecanie usług bez przetargów spółkom komunalnym, nowelizacja nomy o kosztorysowaniu.

Wzorem poprzednich lat podczas konferencji zostaną przedstawione zalety oraz wady zarządzania, a także przepływu finansów na utrzymanie zieleni publicznej w wybranych miastach Polski z uwzględnieniem różnych modeli. Nowością będzie godzinny panel dyskusyjny, do którego zostaną zaproszeni praktycy na co dzień zajmujący się zielenią miejską, by poruszyć najistotniejsze problemy.

Jednym z bardzo ciekawych punktów spotkania będzie sesja plenerowa, w trakcie której zostaną zwiedzone wybrane tereny zieleni Warszawy, a opiekun merytoryczny konferencji prof. Siewniak przeprowadzi pokaz oceny statyki drzewa metodą SIA.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji będzie premiowane najnowszym folderem dotyczącym pnączy ufundowanym przez firmę Clematis Źródło Dobrych Pnączy, a podczas kolacji wśród Uczestników spotkania rozlosowana zostanie m. in. aparat fotograficzny.

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
Współpraca: Biuro Ochrony Środowiska
Opieka merytoryczna: prof. dr hab. inż. Marek  Siewniak  Europejska Rada ds. Drzew

Więcej na www.dendros.pl

 

REKLAMA
Targi Zieleń to życie