Kara dla 20 banków za zmowę dotyczącą opłat interchange

Jak się okazuje stawki opłat interchange w Polsce, które są pobierane od transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi Visa i MasterCard zostały ustalane w ramach niezgodnych z prawem porozumień 20 banków

Wyrok sądu dotyczy decyzji UOKiK z 2006 r. Postępowanie Urzędu wykazało wówczas, że stawki opłat interchange zostały odgórnie ustalone przez banki, które doszły do porozumienia w celu zapewnienia sobie stabilnego źródła przychodów z każdej transakcji kartami Visa i MasterCard.
W opinii Urzędu, nieuzasadnione ekonomicznie koszty obsługi transakcji bezgotówkowych mogły spowodować podniesienie cen dla konsumentów, także tych płacących gotówką.  Placówki handlowe nie różnicują bowiem cen ze względu na środek płatności.
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał stanowisko Urzędu, potwierdzając zawarcie niedozwolonego porozumienia. Zmianie uległy kary finansowe nałożone na banki, które zostały obniżone do kwoty 44 335 196 zł. Wyrok nie jest prawomocny, przedsiębiorcom przysługuje apelacja.

REKLAMA