Kończy się etap typowych hurtowni

– Silna konkurencja w sferze handlu detalicznego i hurtowego sprawia, że kończy się etap typowych hurtowni i średniej wielkości dystrybutorów, których liczba będzie zmniejszać się. Przyszłość należy do zintegrowanych nowoczesnych struktur handlu hurtowego i detalicznego. To ta grupa przedsiębiorstw hurtowych będzie odgrywać kluczową rolę w przebudowie handlu hurtowego w Polsce. Już obecnie tworzą oni zintegrowane struktury handlu hurtowego i detalicznego, w których relacje wynikają z powiązań kapitałowych (najczęściej na poziomie dystrybutorów) oraz umów o współpracy (hurtu z detalem) – uważa prof. Urszula Kłosiewicz-Górecka z Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

Największe grupy kapitałowe to: GK Specjał, PT Dystrybucja, Grupa Delko, GK Bać-Pol. Ich charakterystyczną cechą jest szeroki i systematycznie zwiększany zakres usług świadczonych producentom i firmom detalicznym, obejmujący profesjonalne zarządzanie zapasami magazynowymi producentów, konfekcjonowanie towarów dla potrzeb firm detalicznych, usługi transportowe i spedycyjne, wspomaganie detalu w zakresie merchandisingu, obsługa celna. W ten sposób budują oni partnerstwo podmiotów w łańcuchu dostaw, zapewniając sobie lojalnych partnerów biznesowych. Aktywne przedsiębiorstwa hurtowe będą z czasem stawać się logistykami dla powiązanych z nimi franczyzowych sieci sklepów.

W najbliższej przyszłości można spodziewać się dalszych nasilonych procesów konsolidacji poziomej przedsiębiorstw hurtowych
(zarówno tych działających regionalnie, jak i ogólnopolskich grup kapitałowych), mającej na celu uzyskanie korzyści skali w sferze zakupu oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań logistycznych, pozwalających na obniżkę kosztów i podnoszących sprawność dystrybucji żywności. Istniejące grupy kapitałowe będą też podejmować współpracę z ogólnopolskimi wyspecjalizowanymi dystrybutorami (mięsa, nabiału, warzyw i owoców, mrożonek itp.) dysponującymi sprawdzonym know-how z zakresu dystrybucji i logistyki danej kategorii produktu, celem zapewnienia detalistom kompleksowej oferty. W najbliższych latach będą też przejęcia i fuzje, których celem będzie szybkie zwiększenie udziału w rynku. Intensywnie zabiegać o to będą największe obecnie przedsiębiorstwa hurtowe, co będzie skutkować zmniejszającą się liczbą głównych graczy rynku hurtowego w Polsce.

Charakterystyczną cechą działania zintegrowanych aktywnych przedsiębiorstw hurtowych jest zacieśnianie współpracy z firmami detalicznymi, między innymi w postaci kreowania sieci detalicznych funkcjonujących wg zasad franczyzy. Już obecnie jest to ważny wkład przedsiębiorstw hurtowych w procesy konsolidacji rozproszonego handlu detalicznego żywnością, co już zmieniło strukturę handlu detalicznego. Wzrośnie udział w obrotach FMCG zintegrowanych firm hurtowo-detalicznych o silnej pozycji wobec dostawców (z uwagi na dużą skalę zakupów) zdolnych do konkurowania z sieciami wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Można oczekiwać odchodzenia od obecnie dominującej tzw. miękkiej formy franczyzy, charakteryzującej się brakiem rygorystycznych zasad współpracy franczyzodawcy (hurt) i franczyzobiorcy (detal) w zakresie zakupów towarów oraz w sferze sprzedaży i promocji. Zmiany będą podążać w kierunku tzw. utwardzenia franczyzy, gdyż franczyza zobowiązująca firmy detaliczne do działalności zgodnie z procedurami narzuconymi przez franczyzodawcę (przedsiębiorstwo hurtowe), zapewniać będzie osiąganie większych korzyści.
 

REKLAMA

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: