Koniec kosztownego i uciążliwego metkowania

Odejście od obowiązku indywidualnego oznaczania towarów z pewnością ułatwi detalistom życie. I to właśnie planuje zrobić resort finansów. Zmiany mogą zacząć obowiązywać już po wakacjach

Zgodnie z art. 12 ustawy o cenach z 5 lipca 2001 roku towar przeznaczony do sprzedaży detalicznej oznacza się ceną w taki sposób, aby klient nie miał wątpliwości, ile kosztuje dany produkt. Przepisy precyzujące zasady metkowania określa rozporządzenie Ministra Finansów z 10 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen, według którego towar powinien być oznaczony metką z ceną bezpośrednio na opakowaniu.

Inaczej w dużych sklepach
Ponieważ w dużych sklepach samoobsługowych oblepienie wszystkich towarów metkami byłoby fizycznie niewykonalne, równoznaczne ze spełnieniem wymogu informowania o cenie jest w ich przypadku oznaczenie towaru kodem kreskowym.

Informacja o składzie

Oprócz ceny na produktach muszą być umieszczone inne informacje istotne z punktu widzenia klienta, takie jak skład czy metoda produkcji.

Co nas czeka?
W nadchodzącym czasie ustawa o cenach zostanie zastąpiona ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług. Komisja sejmowa zakończyła pracę nad ustawą o cenach, projekt trafił pod koniec maja do komisji senackiej. Jeśli ustawa zostanie ostatecznie przyjęta przez sejm, senat i podpisana przez prezydenta, może wejść w życie już po wakacjach. Na jakie zmiany powinni przygotować się przedsiębiorcy? Przede wszystkim uznano, że dotychczasowy sposób informowania o cenach, tj. naklejanie ich na poszczególne towary albo jednostkowe opakowania, jest uciążliwy i kosztowny, a w konsekwencji prowadzi do wzrostu cen. Poza tym mikroprzedsiębiorcy nie dysponują odpowiednimi systemami umożliwiającymi oznaczanie towarów kodami kreskowymi, co zwolniłoby ich z obowiązku metkowania. W związku z tym odstąpiono od wymogu indywidualnego oznaczania towarów, czyli metkowania, i poprzestano na uwidacznianiu cen. Jeśli wystawiona zostanie większa liczba produktów, cena będzie mogła znaleźć się tylko przy jednej sztuce identycznego towaru. Dodatkowo w projektowanej ustawie zaproponowano podniesienie maksymalnej wysokości kar pieniężnych za niewywiązywanie się z obowiązku informowania o cenach. W takim przypadku na przedsiębiorcę może zostać nałożona grzywna w wysokości do 20 000 zł, przy czym trzykrotne zaniechanie tego typu w ciągu roku może wiązać się z zapłaceniem nawet 40 000 zł.


Zasady oznaczania towarów

W myśl § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług przeznaczonych do sprzedaży, z 10 czerwca 2002 roku, przedsiębiorca jest zobowiązany oznaczyć produkty wywieszkami zawierającymi nazwy handlowe, ceny oraz jednostki miar. W przypadku towarów podobnych, tzn. takich, które mają podobne, ale nieidentyczne parametry techniczno¬ użytkowe, na wywieszkach umieszcza się ponadto nazwę producenta i inne informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację ceny z towarem. Wywieszki muszą znajdować się bezpośrednio przy produktach lub w ich bliskości, by nie budziły wątpliwości kupujących, do czego się odnoszą.

Źródło: wiadomości handlowe
 

REKLAMA

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: