Konsumenci widzą wiosnę

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos rośnie od dwóch miesięcy, a odsetek Polaków obawiających się pogorszenia sytuacji gospodarczej znacząco spada. Sprzedaż detaliczna wzrosła natomiast w styczniu o ponad 3%

Międzynarodowa grupa badawcza Ipsos od ponad 20 lat bada nastroje konsumenckie na reprezentatywnej grupie 1000 osób. Stosowany przez Ipsos Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) od dwóch miesięcy rośnie. W lutym WOK wzrósł o prawie 4 punkty, osiągając poziom 80 punktów. W badanym okresie o 1% zwiększył się odsetek osób, które uważają, że sprawy kraju zmierzają w dobrym kierunku, spada liczba osób, które obawiają się pogorszenia sytuacji gospodarczej w najbliższych 12 miesiącach. W grudniu ubiegłego roku takie obawy zgłaszało 48% badanych, w styczniu 2013 roku – 42%, a w lutym już tylko 37% ankietowanych.
 

Ipsos bada także Klimat Gospodarczy, czyli bieżącą sytuację gospodarczą w kraju i oczekiwania względem jej zmian. W porównaniu do stycznia wskaźnik ten wzrósł w lutym o 5 punktów. W lutowym pomiarze wskaźnika ‘Skłonności do Zakupów’ badacze Ipsos zanotowali natomiast wzrost o 3 punkty.
Co istotne, optymizm konsumentów nie kończy się na deklaracjach. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego sprzedaż detaliczna w styczniu wzrosła o 3,1% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. 

Jak podaje GUS w pierwszym miesiącu 2013 roku wzrosła także sprzedaż hurtowa i była o 5% większa niż w styczniu ubiegłego roku

 

REKLAMA
Targi Zieleń to życie