KRONEN: rozpoczynamy nowy rozdział

Stworzenie receptury optymalnego podłoża bez torfu to duże wyzwanie dla producentów, ale ochrona torfu, kopaliny powstającej wiele milionów lat i redukcja emisji gazów cieplarnianych powstających podczas eksploatacji torfowisk staje się jednym z priorytetów odpowiedzialnych firm działających na rynku podłoży. O innowacyjnych produktach marki KRONEN, które są odpowiedzią na te wyzwania opowiedzieli nam Wojciech Lis, prezes zarządu firmy Lasland i dr Arkadiusz Przybysz z Instytutu Nauk Ogrodniczych SGGW

Rozmawia: Witold Czuksanow

Wiele firm wstrzymuje się obecnie z inwestycjami, wprowadzaniem na rynek nowych produktów, a tymczasem w nowej ofercie marki KRONEN znajdziemy kilkanaście nowych pozycji. Rozwój jest niezbędny niezależnie od okoliczności?
Wojciech Lis: Rozwój jest zawsze pożądany, ale ten jest zależny od okoliczności, a dokładniej od wytycznych klimatycznych – lokalnych EU i globalnych. Świat w dobrze pojętnej trosce o środowisko dąży do redukcji emisji CO2 do atmosfery i ograniczenia wydobycia surowców kopalnych. Nasze nowe produkty są odpowiedzią na postawione wymagania.

Jedną z tych nowości jest ekokompost KRONEN® COMPOFERM®. Na czym polega innowacyjność tego produktu, czym wyróżnia się na rynku?
W.L.: CO2MPOFERM KRONEN to ekokompost nowej generacji. Powstaje z surowców lokalnych, szybko odnawialnych, np. z biomasy porolniczej i jest bardziej homogenny, mniej zanieczyszczony niż ten, który powstaje z odpadów tzw. komunalnych. Innowacyjność naszego kompostu polega na procesie jego powstawania, który jest objęty patentem.
Arkadiusz Przybysz: Ekokompost CO2MPOFERM KRONEN powstaje w procesie fermentacji beztlenowej z dodatkiem minerałów i bioaugmentacji mikroorganizmów. Rolą mikroorganizmów jest rozkład materii organicznej, a minerały optymalizują procesy rozkładu. Cały proces odbywa bez dostępu powietrza, a powstający w czasie kompostowania CO2 nie jest uwalniany do atmosfery tylko wykorzystywany w procesach metabolicznych mikroorganizmów prowadzących do humifikacji biomasy. W „tradycyjnym”, przemysłowym procesie kompostowania pryzma jest natleniana, a powstający CO2 uwalniany do atmosfery.

Jakie korzyści w uprawie roślin wynikają ze stosowania tego ekokompostu?
W.L.: Ekokompost to magazyn składników pokarmowych w formie łatwo przyswajalnej przez korzenie roślin. Gruzełkowata struktura umożliwia równomierny rozwój bryły korzeniowej, szczególnie korzeni włośnikowych, kluczowych dla efektywnego pobierania wody i składników mineralnych. Jest żywym, biologicznie aktywnym składnikiem podłoża, zwiększającym bioróżnorodność i pozytywną aktywność mikroorganizmów glebowych. Poprawia retencję wody i łagodzi skutki suszy. Wzbogacenie gleby w CO2MPOFERM KRONEN stymuluje jej regenerację i poprawia warunki wzrostu i rozwoju roślin.

Kolejną nowością w ofercie jest KRONEN® Terra Preta – żyzne, beztorfowe podłoże z dodatkiem węgla roślinnego. Z jakim komponentów powstaje to podłoże? Czym różni się pod względem właściwości od podłoży torfowych?
W.L.: CO2MPOFERM KRONEN i torf to dwa surowce o rożnej genezie i diametralnie różnych właściwościach. Zadaniem producenta jest stworzenie optymalnego podłoża do upraw i to nam się udaje, chociaż muszę przyznać, że podłoża beztorfowe stanowią duże wyzwanie. KRONEN® Terra Preta to nowa beztorfowa linia podłoży KRONEN. Głównym składnikiem, bazą, jest ekokompost CO2MPOFERM, który w tym podłożu zastępuje torf. Pozostałe komponenty, takie jak włókno drzewne Ecofibrex, węgiel roślinny i inne składniki, dodawane są w zależności od wymagań danej grupy roślin. Tworzenie receptur przebiega podobnie jak w przypadku produktów torfowych. Po więcej informacji o Terra preta do Indio – czarnej ziemi Indian, zapraszamy na naszą stronę internetową (kronen.com.pl).

Jak te nowe produkty możemy ocenić w kontekście zrównoważonego rozwoju, wpływu na środowisko?
A.P.: Wprowadzenie do obiegu CO2MPOFERM KRONEN jest korzystne dla środowiska, a szczególnie klimatu. Wpisuje się w konieczność redukcji emisji CO2. Powstaje z surowców lokalnych i szybko odnawialnych. Zastąpienie w podłożach torfu CO2MPOFERM to z jednej strony ochrona torfu, kopaliny powstającej wiele milionów lat, a z drugiej redukcja emisji gazów cieplarnianych powstających podczas eksploatacji torfowisk.

W jakich sposób te innowacyjne produkty będą promowane – wśród dystrybutorów i klientów ostatecznych?
W.L.: Beztorfowa linia podłoży KRONEN Terra Preta i kompost nowej generacji CO2MPOFERM KRONEN to doskonale produkty, które dodatkowo wpisują się w ochronę klimatu i środowiska. Moim zdaniem wypromują się same, na pewno pozostaną z nami na dłużej. Nasi kierownicy regionalni podzielą się wiedza i dostarczą produkty do centrów ogrodniczych. Produkty będą reklamowane na stronie internetowej KRONEN i naszych kanałach w social mediach. Przygotowujemy materiały filmowe i kampanię w Internecie. Na razie nie chciałbym podawać szczegółów. Klienci świadomi zagrożeń klimatycznych i środowiskowych już dzisiaj szukają produktów beztorfowych i proekologicznych. Grafika naszych nowych opakowań czytelnie informuje o zaletach i unikalności produktów stworzonych na bazie CO2MPOFERM.

Torf z roku na rok staje się surowcem coraz droższym i trudniej dostępnym, a regulacje prawne w niektórych krajach zmierzają do ograniczenia jego stosowania. Czy dominacja podłoży bez torfu to realny scenariusz na polskim rynku w perspektywie najbliższych kilku lat?
W.L.: Obecnie na rynku hobby dominują podłoża torfowe, w których cześć torfu zastępowana jest innym składnikiem, np. włóknem drzewnym lub kokosowym. Ta tendencja będzie się przesuwać w kierunku podłoży beztorfowych. Takie są wytyczne i musimy je akceptować. W wielu krajach podłoża zawierające torf nie są już dopuszczane do sprzedaży (Anglia, Szwajcaria). W Niemczech jeszcze tylko parę lat będzie można sprzedawać podłoża torfowe. Myślę, że w Polsce to kwestia paru, parunastu lat. Produkcja podłoży beztorfowych to duże wyzwanie dla producentów, dlatego bardzo ważna jest współpraca z instytutami badawczymi, badaczami i praktykami zajmującymi się uprawą roślin. Rozpoczynamy nowy rozdział!

Jakie są Państwa prognozy dotyczące nadchodzącego sezonu? Czy sytuacja gospodarcza i geopolityczna odbije się na wydatkach konsumentów na ogród?
W.L.: Obecna sytuacja gospodarcza może mieć niekorzystny wpływ na producentów roślin, co może skutkować mniejszą ich dostępnością, a co za tym idzie wysokimi cenami. Rosnące koszty energii mają negatywny wpływ zarówno na producentów, jak i konsumentów. Mamy szeroki wachlarz produktów i tych sprawdzonych, tradycyjnych i tych nowych – innowacyjnych. Prowadzimy szkolenia, udzielamy porad z zakresu podłoży i ogrodnictwa, udzielamy się społecznie. Nasze produkty są widoczne w wielu miejscach, sprzedają się z roku na rok coraz lepiej, myślę, że jesteśmy lubiani, patrzę na nowy sezon optymistycznie – oby do słonecznej wiosny!

REKLAMA