Lasland Gazelą Biznesu

Firma Lasland otrzymała tytuł Gazeli Biznesu w XIV edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich przedsiębiorstw za rok 2013

Tytuł Gazeli otrzymuje firma, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. Nagroda jest przyznawana od 2000 roku.
– O przyznaniu nagrody decyduje m.in. stały wzrost przychodów ze sprzedaży osiągnięty w ciągu ostatnich trzech lat działalności. Bardzo się cieszymy z tego wyróżnienia – mówi Jarosław Sieciński, koordynator sprzedaży krajowej Lasland. – Warto wspomnieć, że wszystkie firmy zostały sprawdzone przez Coface to jedyna w Polsce instytucja finansowa łącząca usługi faktoringu, ubezpieczenia należności, analiz kontrahentów oraz efektywnej windykacji – dodaje Jarosław Sieciński.

 Rankingi Gazele Biznesu sporządzane są rokrocznie przez dzienniki ekonomiczne należące do szwedzkiej grupy Bonnier Press Group. Oprócz „Pulsu Biznesu” zestawienia takie opracowują jego odpowiedniki – dzienniki ze Szwecji, Danii, Austrii, Łotwy, Rosji, Estonii i Słowenii. Kryteria wyboru Gazel są w poszczególnych krajach dostosowane do lokalnych warunków gospodarczych, ale cel wszędzie jest ten sam: promowanie małej i średniej przedsiębiorczości.

REKLAMA