Odmiana strzeżona

Od kilku lat na polski rynek Holendrzy wprowadzają odmianę Picea glauca ‘Jalako Gold’, czasem występującą też jako Picea abies ‘Jalako Gold’. Jest to odmiana tożsama z odmianą Picea glauca ‘Dendrofarma Gold’, która jest strzeżona na terenie Polski

Wprowadzona na polski rynek odmiana Picea glauca ‘Jalako Gold’ spotykana również jako Picea abies ‘Jalako Gold’ jest tożsama z zastrzeżoną na terenie Polski odmianą Picea glauca ‘Dendrofarma Gold’ (O 2076), do której przysługuje nam wyłączne prawo – informuje Michał Kałuziński, współprowadzący gospodarstwo A&M Kałuzińscy Szkółka Polskie Korzenie w Boczkach w gminie Szadek. Zgodnie z Art. 21. Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin wyłączne prawo obejmuje nie tylko wytwarzanie lub rozmnażanie, ale również oferowanie do sprzedaży, sprzedaż lub inne formy zbywania, eksport, import, a również przechowywanie materiału siewnego odmiany chronionej. Zgodnie z Art. 22.1 pkt 3b wyłączne prawo obejmuje również odmiany, które nie różnią się wyraźnie od odmiany chronionej.
Produkcja i dystrybucja Picea glauca ‘Dendrofarma Gold’ PBR bez licencji, pod zmienioną nazwą są zabronione i podlegają odpowiedzialności karnej.
 

REKLAMA
Targi Zieleń to życie